Kalkınmada öncelikli yöreler uygulamasının iller arası gelir dağılımı üzerindeki etkisi

2007-01-01
Sarı, Ramazan
Güven, Aytekin
METU Studies in Development

Suggestions

Kalkınmada öncelikli yöreler uygulamasının iller arası gelir dağılımı üzerindeki etkisi
Sarı, Ramazan; Güven , Aytekin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2007-6-1)
Bu çalışma ile, Türkiye’de iller arası gelir dengesizliğini ve gelişmişlik farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla uygulamaya konulan Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY) uygulamasının iller arası gelir eşitsizliğini iyileştirici yönde önemli sayılabilecek bir etkisinin olup olmadığı genelleştirilmiş entropy ayrıştırma yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. 1979-1998 dönemi için yapılan bu çalışmada, kişi başına gelir ile toplam GSYİH dağılımının bütün iller ve KÖY kapsamındaki iller ile kapsam dahilinde ol...
Tourism as a tool for development: the case Mawlana tourism in Konya
Sarı, Özgür; Hoşgör, Hatice Ayşe; Department of Sociology (2010)
This dissertation analyzes the role of tourism within development process in the case of the role of Mawlana tourism in the urban development process of Konya, around the theoretical approaches about tourism and development such as new modernization school, global local nexus approach, glokalism, and TBD (Tourism Business District) approaches. The study finds out that Mawlawi tourism has been playing crucial roles in articulation of Konya to the global markets and urban identity building process. Mawlana to...
Kalkınma Kuramlarında Kentler
Şengül, Hüseyin Tarık (1997-05-01)
The evolution of the idea of development: From developmentalism to financialisation in a comparative perspective
Kaynak , Mehtap Tuğba; Göksel, Asuman; Department of Political Science and Public Administration (2020-10-29)
This thesis has attempted to show the evolution of the idea of developmentalism starting from the early ideas of developmentalism in 16th century and continuing with the analysis of developmental state from the end of the Second World War to the early 21st century. As the contours of developmentalism shifted from economic protectionism in the 1950s to market liberalisation in the 1980s, there has been a growing literature aiming at revitalizing the role of the state in social and economic transformation in ...
Kalkınma İktisadının Penceresinden Türkiye’ye Bakmak
Cömert, Hasan; Voyvoda, Ebru (İletişim Yayınevi, 2017-11-01)
Citation Formats
R. Sarı and A. Güven, “Kalkınmada öncelikli yöreler uygulamasının iller arası gelir dağılımı üzerindeki etkisi,” METU Studies in Development, pp. 77–96, 2007, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73080.