Kalkınmada öncelikli yöreler uygulamasının iller arası gelir dağılımı üzerindeki etkisi

2007-01-01
Sarı, Ramazan
Güven, Aytekin

Citation Formats
R. Sarı and A. Güven, “Kalkınmada öncelikli yöreler uygulamasının iller arası gelir dağılımı üzerindeki etkisi,” METU Studies in Development, vol. 34, pp. 77–96, 2007, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73080.