Kalkınma İktisadının Penceresinden Türkiye’ye Bakmak

Suggestions

Kuş Bakısı İnsani ve Ekonomik Kalkınma: Çin ve Türkiye Özelinde Kalkınan Ülkelerin Elli Yıllık Deneyimi
Özen, İlhan Can (İletişim Yayınları, 2017-7-15)
Kalkınma Kuramlarında Kentler
Şengül, Hüseyin Tarık (1997-05-01)
The evolution of the idea of development: From developmentalism to financialisation in a comparative perspective
Kaynak , Mehtap Tuğba; Göksel, Asuman; Department of Political Science and Public Administration (2020-10-29)
This thesis has attempted to show the evolution of the idea of developmentalism starting from the early ideas of developmentalism in 16th century and continuing with the analysis of developmental state from the end of the Second World War to the early 21st century. As the contours of developmentalism shifted from economic protectionism in the 1950s to market liberalisation in the 1980s, there has been a growing literature aiming at revitalizing the role of the state in social and economic transformation in ...
Planlama Paradigmanlarının Dönüşümü üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme
Şengül, Hüseyin Tarık (2002-01-01)
Kalkınmada öncelikli yöreler uygulamasının iller arası gelir dağılımı üzerindeki etkisi
Sarı, Ramazan; Güven, Aytekin (2007-01-01)
Citation Formats
H. Cömert and E. Voyvoda, Kalkınma İktisadının Penceresinden Türkiye’ye Bakmak. 2017.