Bilim, sanayi, teknoloji ve yenilik politikalarının evrimi

2017-04-07

Suggestions

Bilim, sanayi, teknoloji ve yenilik politikalarının evrimi: geleceğin politikası nasıl olacak?
Akçomak, İbrahim Semih; Taşkın, Zehra (null; 2018-09-01)
Akademik yazında ve popüler medyada yenilik kavramına sıkça atıfta bulunulmakta ve yeniliğin, iktisadi rekabetin ana unsuru olduğu hususunda sayısız görüşe yer verilmektedir. Yenilik kavramının arkasındaki bu popüler destek, kavramı aşındırmasının yanı sıra yenilik politikasına da gerektiğinden fazla önem verilmesine yol açmaktadır. Yenilik politikası, (teknolojik) bilginin yaratılması ve yayılmasını amaçlayan bilim, sanayi ve teknoloji politikaları evriminin sadece bir parçasıdır. Asıl tartışma, yenilik k...
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikalarının Kuramsal Çerçevesi
Akçomak, İbrahim Semih (Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016-01-01)
Bilim, teknoloji ve yenilik (BTY) politikaları hemen her ülkenin ekonomik kalkınma seti içinde yer bulan unsurlardır. Farklı ülkelerde kurgulanan politika araçlarının giderek birbirine benzediği, bağlama-özgülük ilkesinin gözardı edildiği ve politika uygulamalarının teorinin önüne geçtiği günümüzde bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının ana çerçevesini çizen teorik altyapının hatırlatılmasında fayda vardır. Bu nedenle ilk olarak devlet politikasının ana amaçları doğrultusunda, neo-klasik ve evrimci oku...
Bilim ve teknoloji çağında Türkiye'de inovasyon faaliyetleri
Töngür, Ünal; Çakmur, Barış; Türkeli, Serdar; Pamukcu, Mehmet Teoman; Özman, Müge; Fındık, Derya; Göksidan, Tolga H.; Erdil, Erkan(2010)
Bu projenin amacı, bilgi tabanlı bir ekonomiye geciş sürecinde Türkiye’deki inovasyon etkinliklerinin farklı boyutlarının çözümlenmesidir. Bu proje IS0604 numaralı COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) STRIKE aksiyonuna (Science and Technology Research in a Knowledge-based Economy) uygun olarak hazırlanmıştır. Projemizin giriş bölümünde, Türkiye’de 1980 yılında dışa açık bir ekonomiye geçildikten sonra teknoloji aktarımı, inovasyon ve bilimsel etkinlikl...
Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları
Demirel, Pelin(2012-4-13)
Bilim Tarihi ve Bilim Teknoloji Okuryazarlığı
Karahan, Engin; TAŞKIN, ÖZGÜR (Anadolu Üniversitesi, 2016-01-01)
Citation Formats
İ. S. Akçomak, “Bilim, sanayi, teknoloji ve yenilik politikalarının evrimi,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73185.