Bilim, sanayi, teknoloji ve yenilik politikalarının evrimi: geleceğin politikası nasıl olacak?

2018-09-01
Akçomak, İbrahim Semih
Doğan, Güleda
Taşkın, Zehra
Akademik yazında ve popüler medyada yenilik kavramına sıkça atıfta bulunulmakta ve yeniliğin, iktisadi rekabetin ana unsuru olduğu hususunda sayısız görüşe yer verilmektedir. Yenilik kavramının arkasındaki bu popüler destek, kavramı aşındırmasının yanı sıra yenilik politikasına da gerektiğinden fazla önem verilmesine yol açmaktadır. Yenilik politikası, (teknolojik) bilginin yaratılması ve yayılmasını amaçlayan bilim, sanayi ve teknoloji politikaları evriminin sadece bir parçasıdır. Asıl tartışma, yenilik kavramından öte (teknolojik) bilginin yaratılması ve yayılmasındaki evrimci süreçle bilim, sanayi, teknoloji ve yenilik politikaları (BTY) evriminin ilişkilendirilerek, gelecek için nasıl bir BTY politikası sorusuna cevap aramak olmalıdır. Bu bildirinin amacı günümüzde (teknolojik) bilgiyi yaratan unsurlara ve bu unsurların evrimine odaklanarak, BTY politikası çerçevesinde yeni bir politika anlayışına olan ihtiyaç konusunda fikir yürütmektir.
Citation Formats
İ. S. Akçomak, G. Doğan, and Z. Taşkın, “Bilim, sanayi, teknoloji ve yenilik politikalarının evrimi: geleceğin politikası nasıl olacak?,” presented at the STS Turkey 2018 : Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı Bildiri Özetleri Kitapçığı, Ankara, Turkey, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86976.