Sustainable community assessment in a suburban residential neighbourhood

2014-05-11
Açmaz Özden, Melda
Akkar Ercan, Zübeyde Müge
Bu araştırma, kentlerde sürdürülebilir topluluk gelişiminin önemini vurgulamayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir topluluk, neredeyse bir yüzyıldan beri tartışılagelen ancak 1980’lerle birlikte kent planlama kuram ve pratiğinin içinde ‘sürdürülebilir gelişme’ bağlamında gündemimize tekrar giren bir kavramdır. Uluslararası deneyim ve yazınla karşılaştırıldığında, Türkiye’de bu kavram oldukça yenidir. Türkiye’de sürdürülebilir topluluk gelişimi üzerine oldukça az araştırma bulunmaktadır; bu da bu konu bağlamındaki bilgimizdeki önemli bir boşluğa işaret etmektedir. Bu bildiri, sürdürülebilir topluluk kavramını Türkiye’de banliyö gelişimi bağlamında irdelemektedir. Araştırma, öncelikle, banliyö alanlarında sürdürülebilir topluluk bileşenlerini ve özelliklerini tanımlamaktır. Bu amaçla Ankara’nın önemli bir banliyö alanı olan ve güney-batı koridorunda gelişen Ümitköy çalışma alanı olarak seçilmiş ve bu alanda sürdürülebilir topluluk bileşenleri değerlendirilmiştir. Alan araştırması bulguları, banliyö gelişiminde, topluluk katılımıyla desteklenen, sürdürülebilirlik ölçütlerine dayalı bütünleşik bir planlama yaklaşımına ve arazi kullanım kararlarına ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
UPAD 2014 International Urban Planning, Architecture and Design Congress. (Urban Transformation: Economic, Social and Physical Aspects) (8 - 11 Mayıs 2014)

Suggestions

Sustainability in Rural Development Projects in Mexico
Topal Yılmaz, Aylin (null; 2012-12-10)
This paper aims to scrutinize the concept of sustainability in rural development projects by focusing on two recently established “sustainable rural cities” inChiapas,Mexico. First, it will analyze how the International Development Institutions and the Mexican state authorities have employed the concept of rural sustainability. Second, it will lay a historical background to examine why and how these sustainable rural cities have become a policy priority of the Mexican state since 2010. Finally, the paper wi...
Uncovering teacher candidates' sustainability consciousness level
Şen, Mehmet; Güler, Fulden; Özdemir, Mine; Öztekin, Ceren (null; 2018-09-07)
Sustainable development aims to increase quality of life, but it also aims to conserve natural sources. By this way, next generations could use these sources (World Commission on Environment and Development, 1987). Sustainable development has three dimensions which are environmental, economic and social. In developing countries like Turkey, natural sources are rapidly consumed in order to provide economic development. However, destruction of natural sources damages three dimensions of sustainable developmen...
A Critical analysis of social dimension in sustainable development: a case study of Tepekışla dam and hepp in Tokat, Niksar
Köse, Pınar; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Department of Social Policy (2012)
This study aims to make a critical analysis of the social dimension of sustainable development as implemented within the Environmental Impact Assessment (EIA) process. Social dimension can be assessed on the basis of six social indicators, which are social accountability, local self-reliance, basic human needs, degree of participation, equity, and appropriate technology. In this context, a field study is conducted in four villages which will be affected by the Tepekışla Dam and Hydroelectric Power Plant (Pr...
Sustainable Urbanism: Envisioning New Agents for Planning and Designing Sustainable Spaces
Akkar Ercan, Zübeyde Müge; Karadoğan, Selen; Şanlı, Ekin Güneş; Temurer, Sena; Yıldırım, Göksun; Gürel, Esra; Aşçı, Yağmur; Abuzaid, Hadeel; Falak, Hareem; Tufan, Aybüke; Sönmez, Büşra (İDEALKENT, 2020-12-01)
Sustainable urbanism studies cities, their parts and urbanisation practices to promote their long-term viability and liveability by reducing consumption, waste and harmful impacts on people, places, and environment, and to enhance the physical, ecological, economic, social well-being, health, and equity of people, places and environment. It turns into practice through planning, design and engineering, while at the same time, caring about the sustainability of natural environment and ecosystems, and social, ...
Sustainability of urban regeneration in Turkey: Assessing the performance of the North Ankara Urban Regeneration Project
Korkmaz, Cansu; Balaban, Osman (Elsevier BV, 2020-01-01)
The increasing environmental footprints of cities necessitated the integration sustainability principles into urban planning and development frameworks. The growing attention on urban sustainability also influenced the policy and the practice of urban regeneration. The quest for new methods for regenerating existing urban quarters in sustainable manners resulted in the concept of sustainable urban regeneration. The concept aims to develop urban regeneration projects in line with the three key pillars of sus...
Citation Formats
M. Açmaz Özden and Z. M. Akkar Ercan, “Sustainable community assessment in a suburban residential neighbourhood,” 2014, vol. 1, p. 193, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73376.