Akıllı bir Kirişin Statik Aerodinamik Yükler Altındaki Davranışı

2007-06-07
Fatih Mutlu, Karadal
Şahin, Melin
Ömer Faruk, Kırcalı
Volkan, Nalbantoğlu
Yaman, Yavuz
Bu çalışmada sonlu elemanlar yöntemiyle modellenen akıllı bir kirişin statik aerodinamik yükler altındaki davranışı incelenmiştir. Akıllı kiriş, bir ucu tutturulmuş öteki ucu serbest bir aluminyum kirişten ve bunun her iki yüzeyine simetrik olarak yapıştırılan piezoelektrik yamalardan oluşmuştur. Çalışmanın ilk bölümünde, piezoelektrik yamaların etkisi termal benzetim yöntemi kullanılarak göz önünde tutulmuş ve akıllı kirişin sonlu elemanlar modeli elde edilmiştir. Piezoelektrik yamaların voltaj kullanılarak uyarılması sonucunda akıllı kirişin verdiği dikey statik cevap incelenmiş, ayrıca yamaların akıllı kirişin doğal frekansları üzerindeki etkileri de araştırılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise çeşitli uçuş koşulları (farklı sesaltı hızlar, dinamik basınçlar ve hücum açıları) için akıllı kiriş üzerindeki statik hava yükleri hesaplanmış ve akıllı kirişin bu yük dağılımları altındaki davranışı incelenmiştir. Bu çalışma, aerodinamik yüklere maruz kalan bir akıllı kirişin titreşimlerinin aktif olarak sönümlenmesine de bir ön hazırlık amacı taşımaktadır.
UMTS 2007

Suggestions

Nonlinear fiber modeling of steel-concrete partially composite beams with channel shear connectors
Öztürk, Alper; Baran, Eray; Department of Civil Engineering (2017)
The purpose of this study is to develop a nonlinear fiber-based finite element model of steel-concrete composite beams. The model was developed in OpenSees utilizing the available finite element formulations and the readily available uniaxial material constitutive relations. The model employed beam elements for the steel beam and the concrete slab, while zero-length connector elements were used for the steel-concrete interface. The channel shear connector response used in numerical models was based on the p...
Improvement of finite element model by using sine vibration test results of acommunication satellite
Çekiç, Abdulkadir; Yaman, Yavuz; Department of Aerospace Engineering (2021-2-15)
In this thesis, the vibration analysis of a communication satellite is performed,and the improvementof the finite element model by using vibration test results is presented. First, the satellite finite element model isgenerated using MSC/PATRAN and MSC/NASTRAN commercial software. With the natural frequency and frequency response analysis, the expected frequency values and response amplitudes in accelerometers arecalculated in vibration tests. The results obtained in the vib...
Finite element analysis of cornering characteristics of rotating tires
Erşahin, Mehmet Akif; Ünlüsoy, Yavuz Samim; Department of Mechanical Engineering (2003)
A finite element model is developed to obtain the cornering force characteristics for rotating pneumatic tires which combines accuracy together with substantially reduced computational effort. For cord reinforced rubber sections such as the body plies and breaker belts, continuum elements with orthotropic material properties are used to improve solution times. Drastic reductions in computational effort are then obtained by replacing the continuum elements with truss elements which do not require orientation...
Investigation of rough surface scattering of electromagnetic waves using finite element method
Aşırım, Özüm Emre; Kuzuoğlu, Mustafa; Özgün, Özlem; Department of Electrical and Electronics Engineering (2013)
This thesis analyzes the problem of electromagnetic wave scattering from rough surfaces using finite element method. Concepts like mesh generation and random rough surface generation will be discussed firstly. Then the fundamental concepts of the finite element method which are the functional form of a given partial differential equation, implementation of the element coefficient matrices, and the assemblage of elements will be discussed in detail. The rough surface and the overall mesh geometry will be imp...
Formulation of a beam finite element for micro beams
Pehlivanoğlu, Yücel; Kadıoğlu, Fevzi Suat; Department of Mechanical Engineering (2018)
This study presents an Euler Bernoulli type micro-beam finite element for analyzing the size-dependent static and dynamic behavior of micro beams. The new element is based on Modified Couple Stress Theory (MCST). The governing equations of motion and the boundary conditions for the beam are derived and the conventional Galerkin technique is employed to formulate the finite element. The new element can be reduced to Classical Euler-Bernoulli beam element if the size-effect parameter in the element matrices i...
Citation Formats
K. Fatih Mutlu, M. Şahin, K. Ömer Faruk, N. Volkan, and Y. Yaman, “Akıllı bir Kirişin Statik Aerodinamik Yükler Altındaki Davranışı,” presented at the UMTS 2007, Sivas, Turkey, 2007, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73500.