Akıllı bir Kirişin Statik Aerodinamik Yükler Altındaki Davranışı

2007-06-07
Fatih Mutlu, Karadal
Şahin, Melin
Ömer Faruk, Kırcalı
Volkan, Nalbantoğlu
Yaman, Yavuz
Bu çalışmada sonlu elemanlar yöntemiyle modellenen akıllı bir kirişin statik aerodinamik yükler altındaki davranışı incelenmiştir. Akıllı kiriş, bir ucu tutturulmuş öteki ucu serbest bir aluminyum kirişten ve bunun her iki yüzeyine simetrik olarak yapıştırılan piezoelektrik yamalardan oluşmuştur. Çalışmanın ilk bölümünde, piezoelektrik yamaların etkisi termal benzetim yöntemi kullanılarak göz önünde tutulmuş ve akıllı kirişin sonlu elemanlar modeli elde edilmiştir. Piezoelektrik yamaların voltaj kullanılarak uyarılması sonucunda akıllı kirişin verdiği dikey statik cevap incelenmiş, ayrıca yamaların akıllı kirişin doğal frekansları üzerindeki etkileri de araştırılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise çeşitli uçuş koşulları (farklı sesaltı hızlar, dinamik basınçlar ve hücum açıları) için akıllı kiriş üzerindeki statik hava yükleri hesaplanmış ve akıllı kirişin bu yük dağılımları altındaki davranışı incelenmiştir. Bu çalışma, aerodinamik yüklere maruz kalan bir akıllı kirişin titreşimlerinin aktif olarak sönümlenmesine de bir ön hazırlık amacı taşımaktadır.
Citation Formats
K. Fatih Mutlu, M. Şahin, K. Ömer Faruk, N. Volkan, and Y. Yaman, “Akıllı bir Kirişin Statik Aerodinamik Yükler Altındaki Davranışı,” presented at the UMTS 2007, Sivas, Turkey, 2007, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73500.