Erk/Mekan Politikaları: Mütemadi Sorular Bildik Yanıtlar

2018-01-01

Suggestions

Mikro-finansallaşma, Devlet ve Kriz: Meksika Örneği
Topal Yılmaz, Aylin(2017-12-31)
Bu araştırma çerçevesinde 1)IMF, Dünya Bankası ve İnteramerican Kalkınma Bankasının mikro-finans konusuna ilişkin yayınladığı yayınlar incelenecek. 2) Meksika Devletinin mikro-finans sektörüne ilişkin izlediği politikalardaki kopuşlar ve süreklilikler takip edilerek bir dönemleme yapılmaya çalışılacak.3) Meksika’da yapılacak saha çalışmasıyla hem devlet politikalarının şekillenmesinde etkili olan bürokratlar ve siyasetçilerle hem de mikro-kredi bankalarının temsilcileriyle görüşülerek, bu politikaların hang...
Orta-teknoloji Tuzağında Devletin Rolü
Akçomak, İbrahim Semih (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-03-01)
Avrupa’da Göç Politikaları
Okyayuz, Mehmet (2008-04-25)
Ankara’nın Kimlikleri
Altan, Tomris Elvan (2012-01-01)
Euro Ülkelerinde Piyasaların Entegrasyonu
Küçükkaya, Halit Engin(2017-12-31)
Bu proje Euro'yu para birimi olarak kabul etmiş olan ülkelerdeki hisse senedi piyasalarının entegrasyonunu incelemektedir.Piyasaların entegrasyonu, Avrupa Birliğinin ekonomik amaçlarından biri olmakla beraber, yatırımcılar için çeşitlendirme ile risk kontrolünü zorlaştıracak bir gelişmedir.Bu proje 1999 daki kabulunden sonra günümüze kadar Euro para birimini kullanan ülkelerdeki hisse senedi piyasalarının entegrasyonunu eşbütünleşme ve getiriler arasındaki ilişkileri de DCC yöntemlerini kullanarak incelem...
Citation Formats
G. A. Sargın, Erk/Mekan Politikaları: Mütemadi Sorular Bildik Yanıtlar. 2018, p. 74.