Orta-teknoloji Tuzağında Devletin Rolü

2021-03-01

Suggestions

Atlantic pirates : the pawns of rivalry in the modern world-system, 1650-1713
Alptekin, Onur; Pelizzon, Sheila Margaret; Department of Latin and North American Studies (2014)
This thesis is a survey through a specific relation of Latin America and Europe between 1650 and 1713 . This specific relation was piratical activities that European countries conducted in the trade routes in Atlantic Ocean. Yet, in this study, piracy in these trade routes is not perceived as just a criminal activity, but a paramilitary tool used by European states in a rivalry for control over the Atlantic trade routes
Erk/Mekan Politikaları: Mütemadi Sorular Bildik Yanıtlar
Sargın, Güven Arif (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2018-01-01)
Reterritorialization of post-soviet Eurasia
Tekir, Gökha; Kuşçu Bonnenfant, Işık; Department of Area Studies (2019)
This study attempts to analyze the new spatial configurations in Eurasia. It scrutinizes territory and territoriality, challenging the view that territory as a frozen and static concept. While observing changes in territoriality in Eurasia, the thesis considers the Belt and Road Initiative as the main factor in deterritorilizing and reterritorializing Eurasian space by laying out economic corridors, which will transcend the boundaries of nation-states on Belt and Road route. Out of six economic corridors th...
Euro Ülkelerinde Piyasaların Entegrasyonu
Küçükkaya, Halit Engin(2017-12-31)
Bu proje Euro'yu para birimi olarak kabul etmiş olan ülkelerdeki hisse senedi piyasalarının entegrasyonunu incelemektedir.Piyasaların entegrasyonu, Avrupa Birliğinin ekonomik amaçlarından biri olmakla beraber, yatırımcılar için çeşitlendirme ile risk kontrolünü zorlaştıracak bir gelişmedir.Bu proje 1999 daki kabulunden sonra günümüze kadar Euro para birimini kullanan ülkelerdeki hisse senedi piyasalarının entegrasyonunu eşbütünleşme ve getiriler arasındaki ilişkileri de DCC yöntemlerini kullanarak incelem...
Orta Pontid’lerin (Türkiye) Jeolojik Evrimi’nin Yeniden Değerlendirilmesi
Çimen, Okay; Göncüoğlu, Mehmet Cemal; Sayıt, Kaan; Sımonettı, Antonıo (2017-04-10)
Orta Pontidler, Pontid-İçi Okyanus Basenini (POİB) ve Gondvana kökenli iki önemli tektonik birlik olan İstanbul-Zonguldak Tektonik Birliği ve Sakarya Tektonik Birliği’nin (SKTB) arasındaki bir sınırı içermektedir. Bu bölgenin özellikle Mesozoyik dönemindeki jeodinamik evrimi uzun bir süreden beri tartışmalıdır. Bu bölge genellikle Jura öncesi birimler, Triyas-Alt Jura yaşlı Küre Kompleksi, yaygın Orta Jura magmatizması ve Orta Jura sonrası örtü birimlerinden oluşmaktadır. Jura öncesi birimler Devrekani Meta...
Citation Formats
İ. S. Akçomak, Orta-teknoloji Tuzağında Devletin Rolü. 2021.