Kirişle Güçlendirilmiş Kabuk Yapılar İçin Yapay Sinir Ağ Bazlı Analiz Yöntemi Geliştirilmesi

2017-09-05
Cankur, Anıl
Gürses, Ercan
Bu çalışmanın amacı, kirişle güçlendirilmiş kabuk yapıların tasarımına yönelik bir araç geliştirmektir. Geliştirilecek aracın bu yapıların yük taşıma kapasitesini ve ağırlığını hızlı şekilde belirlemesi gerekmektedir. Bu amaçla, Python 2.7 programı kullanılarak yazılmış bir betikle 1440 farklı güçlendirilmiş kabuk yapının sonlu elemanlar (SE) modeli oluşturulmuş ve ticari SE programı olan ABAQUS kullanılarak bu modeller analiz edilmiştir. Yazılan betik, modelin oluşturulması, modelin analizi, burkulma yükünün, çökme yükünün ve toplam ağırlığın elde edilmesi ve ABAQUS analiz sonuçlarının derlenmesi için kullanılmıştır. Bu 1440 modelin girdi parametreleri ve analiz sonuçları, hâlihazırda yaratılmamış olan güçlendirilmiş kabuk yapıların burkulma yükünü, çökme yükünü ve ağırlığını hızlı bir şekilde belirlemek için MATLAB NNTOOL araç kutusunda bir yapay sinir ağı (YSA) oluşturulmasında kullanılmıştır. Oluşturulan YSA’nın performansı SE sonuçlarıyla yapılan karşılaştırmalarla gösterilmiştir.
XX. Ulusal Mekanik Kongresi

Suggestions

Development of an artificial neural network based analysis method for skin-stringer structures
Cankur, Anıl; Gürses, Ercan; Department of Aerospace Engineering (2017)
The purpose of this work is to develop a tool for the design of skin-stringer structures. The tool to be developed needs to quickly identify the load carrying capacity and weight of these structures. For this purpose, finite element (FE) models of 1440 different skin-stringer structures were created with a script written in Python 2.7, and these models were analyzed using the commercial FE program ABAQUS. The script was used to construct the model, analyze the model, calculate the buckling load, the collaps...
An investigation into building occupant behavior of different household typologies in architecture
Erol Ağırsoy, Meliha İpek; Gürsel Dino, İpek; Department of Architecture (2022-2)
Humans who directly interact with the built environment are a significant parameter of the architectural design process. The uncertainty in occupant behavior is a variable parameter of sustainability in architecture. Human building interaction affects energy consumption and creates an unpredicted result for the building's calculated energy use. The interaction between the occupant and the building is significant for establishing new areas of architectural inquiry. The study aims to observe the influence of ...
Experimental and numerical failure analysis of advanced composite structures with holes
Atar, Mehmet Bilal; Parnas, Kemal Levend; Department of Mechanical Engineering (2016)
In this work, a design methodology for advanced composite structures with holes is presented. A three dimensional finite element model (FEM) is constructed to simulate such a structural application similar to weight-pockets in helicopter blades. Material properties are obtained by a material characterization study. The progressive failure method with FEM is used for the material degradation. In order to induce delamination in simulation, cohesive layers are implemented between composite layers. Results are ...
Development of a passive vibration isolation analysis and optimization software for mechanical systems
Baytemir, Ozan Yavuz; Ciğeroğlu, Ender; Özgen, Gökhan Osman; Department of Mechanical Engineering (2014)
In the design stage of a mechanical structure, the effects of vibration are taken into consideration as important design criteria. In order to eliminate the adverse effects of vibration sources, a direct intervention to the vibration source, structural reinforcement or the use of vibration isolators are encountered as the most popular vibration control methods. Among all, being compact, low cost, reliable and maintenance free, elastomeric passive vibration isolators with linear properties are examined withi...
Kiriş benzeri bir yapının farklı sayıda kural içeren bulanık mantık kontrolcüsü kullanarak ve pizeoelektrik uyarıcılar ile aktif titreşim kontrolünün performans kıyaslamasi
Şenöz, Erdem Rahmi; Şahin, Melin (null; 2016-09-28)
Bu çalışmada kirişin aktif titreşim kontrolünün bulanık mantık kontrolcüsü kullanarak sağlanması gösterilmiştir. Test düzeneği, bir ucu sabitlenmiş ve diğer ucu serbest olan alüminyum kirişin sabit ucuna yakın her iki yüzeyine simetrik ve yan yana yerleştirilmiş 4 adet piezoelektrik yamalardan elde edilmiş akıllı kirişten oluşmaktadır. Bu piezo-kiriş sistemi birinci rezonans frekansında bozucu sinyal ile titretilerek kontrolcü sinyali ile bastırılması amaçlanmıştır. Kontrolcü olarak alışagelmiş geleneksel k...
Citation Formats
A. Cankur and E. Gürses, “Kirişle Güçlendirilmiş Kabuk Yapılar İçin Yapay Sinir Ağ Bazlı Analiz Yöntemi Geliştirilmesi,” Bursa, Türkiye, 2017, p. 66, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73804.