Kiriş benzeri bir yapının farklı sayıda kural içeren bulanık mantık kontrolcüsü kullanarak ve pizeoelektrik uyarıcılar ile aktif titreşim kontrolünün performans kıyaslamasi

2016-09-28
Şenöz, Erdem Rahmi
Şahin, Melin
Bu çalışmada kirişin aktif titreşim kontrolünün bulanık mantık kontrolcüsü kullanarak sağlanması gösterilmiştir. Test düzeneği, bir ucu sabitlenmiş ve diğer ucu serbest olan alüminyum kirişin sabit ucuna yakın her iki yüzeyine simetrik ve yan yana yerleştirilmiş 4 adet piezoelektrik yamalardan elde edilmiş akıllı kirişten oluşmaktadır. Bu piezo-kiriş sistemi birinci rezonans frekansında bozucu sinyal ile titretilerek kontrolcü sinyali ile bastırılması amaçlanmıştır. Kontrolcü olarak alışagelmiş geleneksel kontrolcüler yerine bulanık mantık kontrolcüsü tercih edilmiştir. Deneyim ve tecrübelerden yararlanarak hazırlanmış farklı sayıda kural içeren üç farklı bulanık mantık kontrolcüsü tasarlanmış ve sisteme verilen titreşimi başarılı sonuçlar ile farklı performanslarda sönümlemişlerdir
Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, (28 - 30 Eylül 2016)

Suggestions

Kiriş destekli kompozit bir plakanın bir arada uygulanan eksenel ve kesme yükü altında burkulma ve burkulma sonrası davranışlarının incelenmesi
Akay, Erkan; Yaman, Yavuz (null; 2015-10-01)
Bu çalışmada kesme ve eksenel basma yükü altında, tabakalı karbon fiber takviyeli kompozit bir plakanın burkulma öncesi ve sonrası davranışları araştırılmıştır. Eksenel basma yükünün yanında eş zamanlı kesme yüküne de maruz kalan kiriş destekli plakalarda, özellikle burkulma sonrası davranışların oldukça karmaşık olmasından dolayı sonlu elemanlar yöntemi gibi sayısal tabanlı bir çözücü olmadan panel davranışlarını hesaplamak oldukça zordur. Bu çalışmada, sonlu elemanlar modelleme yönteminin doğrulanması ve ...
Kirişle Güçlendirilmiş Kabuk Yapılar İçin Yapay Sinir Ağ Bazlı Analiz Yöntemi Geliştirilmesi
Cankur, Anıl; Gürses, Ercan (2017-09-05)
Bu çalışmanın amacı, kirişle güçlendirilmiş kabuk yapıların tasarımına yönelik bir araç geliştirmektir. Geliştirilecek aracın bu yapıların yük taşıma kapasitesini ve ağırlığını hızlı şekilde belirlemesi gerekmektedir. Bu amaçla, Python 2.7 programı kullanılarak yazılmış bir betikle 1440 farklı güçlendirilmiş kabuk yapının sonlu elemanlar (SE) modeli oluşturulmuş ve ticari SE programı olan ABAQUS kullanılarak bu modeller analiz edilmiştir. Yazılan betik, modelin oluşturulması, modelin analizi, burkulma yükün...
Kiriş benzeri yapılarda birleşik genetik algoritma ve lineer olmayan optimizasyon ile hasar tespiti
Aktaşoğlu, Seyfullah; Şahin, Melin (null; 2012-06-20)
Hasar, herhangi bir yapıda yapısal niteliklerin bozulmasından dolayı o yapının taşıyabileceği ve/veya dayanabileceği sınır yükün düşmesi olarak tanımlanabilir. Bu düşüş, yapının işlevini tamamen ve aniden kaybetmesi olasılığını artırır. Bu durumdan kaçınmak özellikle havacılıkta hayati önem arz etmektedir. Bu bildiri, ankastre izotropik kiriş benzeri yapılarda hasar yerinin ve şiddetinin tespitinde kullanılmak üzere tasarlanmış olan genetik algoritma ile lineer olma...
Kiriş Benzeri Yapılarda Titreşim Temelli Analizler ve Yapay Sinir Ağları ile Hasar Tespiti
Şahin, Melin (2006-05-31)
Bu çalımada kiri benzeri yapılardaki hasarın tespiti titreim temelli analizler kullanılarak incelenmitir. Kullanılan teknik, yapınının titreim karakteristiklerini (doğal frekans ve eğrilik biçim ekillerini) yapay sinir ağlarına girdi olarak vermekte ve bu parametrelerin değiik kombinasyonlarının yapıdaki hasarın iddet ve yer tespiti üzerindeki etkisini incelemektedir. Çalıma iki bölümden olumaktadır. Birinci bölümde, sağlam v...
Kiriş-Kolon Birleşim Bölgelerinin Sismik Davranışı İçin Geliştirilen Analitik Modelin Kalibrasyonu
Burak Bakır, Burcu(2009-12-31)
Kiriş-kolon bağlantılarının performansının betonarme moment çerçeve binaların deprem altındaki davranışlarını belirleyici karakteristiklerden biri olması nedeniyle bu bölgelerin modellenmesi konusunda bir çok çalışma yapılmış fakat bu çalışmaların çoğu pratiğe uygulanamadığı için verimli sonuçlar alınamamıştır. Mühendislik firmalarının kullanabileceği basitlikte fakat gerçeği yansıtabilen bir bağlantı bölgesi modelinin ihtiyacı son zamanlarda binaların diğer elemanlarının detaylı modelleri geliştirildikçe d...
Citation Formats
E. R. Şenöz and M. Şahin, “Kiriş benzeri bir yapının farklı sayıda kural içeren bulanık mantık kontrolcüsü kullanarak ve pizeoelektrik uyarıcılar ile aktif titreşim kontrolünün performans kıyaslamasi,” Kocaeli, Türkiye, 2016, p. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87784.