Endüstri meslek lisesi öğrencilerinin fonksiyon kavramını anlama düzeylerinin incelenmesi

2013-01-01
Hatısaru, Vasfiye
Erbaş, Ayhan Kürşat
Bu çalışmanın amacı endüstri meslek lisesi öğrencilerinin fonksiyon kavramını anlama düzeylerini belirlemek ve nümerik (liste yöntemi), geometrik (grafik) ve sembolik (denklem) temsillerle verilen bağıntıların fonksiyon olup olmadığını belirlemede ne kadar başarı olduklarını incelemektir. Çalışmanın katılımcılarını 130 onuncu sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler iki bölümden oluşan bir test ve seçilen 10 öğrenciyle yapılan görüşmeler aracılığıyla derlenmiştir. Testin birinci kısmı küme eşlemesiyle tanımlanmış bir fonksiyon ve bu fonksiyonla ilgili sorular; ikinci kısmı ise bazıları fonksiyon olan bazıları ise fonksiyon olmayan denklem, liste ve grafik temsilleriyle verilmiş bağıntılar içermektedir. Verilerin analizi için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları endüstri meslek lisesi öğrencilerinin çoğunlukla fonksiyonu “işlev/özellik” olarak tanımladıklarını; liste yöntemi, grafik veya denklem şeklinde verilen bağıntıların fonksiyon olup olmadığına karar vermede fonksiyonun matematiksel tanımını işlevsel kullanamadıklarını; fonksiyonun tanım, değer ve görüntü kümelerini bulma konusunda güçlüklerinin olduğunu göstermektedir
Kastamonu Eğitim Dergisi

Suggestions

Validity of science items in the student selection test in Turkey
Uygun , Nazlı; Berberoğlu, Halil Giray; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2008)
This thesis presents content-related and construct-related validity evidence for science sub-tests within Student Selection Test (SST) in Turkey via underlying the content, cognitive processes, item characteristics, factorial structure, and group differences based on high school type. A total number of 126,245 students were present in the research from six type of school in the data of SST 2006. Reliability Analysis, Item Analysis, Principle Component Analysis (PCA) and one-way ANOVA have been carried out t...
Mathematics Teachers' Covariational Reasoning Levels and Predictions about Students' Covariational Reasoning Abilities
Sen Zeytun, Aysel; Centinkaya, Buelent; Erbaş, Ayhan Kürşat (2010-06-01)
Various studies suggest that covariational reasoning plays an important role on understanding the fundamental ideas of calculus and modeling dynamic functional events. The purpose of this study was to investigate a group of mathematics teachers' covariational reasoning abilities and predictions about their students. Data were collected through interviews conducted with five secondary mathematics teachers to reveal about their covariational reasoning abilities as they worked through a model-eliciting activit...
Matematik eğitiminde endüstri meslek liselerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
Vesife, Hatısaru; Erbaş, Ayhan Kürşat (2012-06-01)
Bu çalışmanın amacı endüstri meslek liselerinde matematik eğitiminde yaşanan sorunları öğretmen bakış açısıyla tespit etmek ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmektir. Çalışmaya farklı okullarda görev yapan bir bayan ve bir erkek matematik öğretmeni katılmıştır. Veriler öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşmeler ve sınıf gözlemleriyle derlenmiş ve içerik analiziyle yorumlanmıştır.Çalışmanın bulguları öğretmenlerin, endüstri meslek lisesi öğrencilerinin matematik dersinden hoşlanmadı...
An investigation of prospective middle school mathematics teachers' argumentation, proof, and geometric construction processes in the context of cognitive unity
Demiray, Esr; Işıksal Bostan, Mine; Department of Elementary Education (2019)
The first purpose of this study is to investigate how prospective middle school mathematics teachers’ argumentation process while producing conjectures in the cognitive unity based activities relates to the proving process of conjectures they produced. The second purpose is to examine the global argumentation structures emerged while producing conjectures, the components of argumentation, and the functions of the rebuttal component. The third purpose is to investigate the approaches offered to perform geome...
Scientific epistemological beliefs, perceptions of constructivist learning environment and attitude towards science as determinants of students approaches to learning
Özkal, Kudret; Öztekin, Ceren; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2007)
The purpose of this study was to investigate scientific epistemological beliefs, perceptions of constructivist learning environment, attitude towards science, prior knowledge and gender as determinants of students’ approaches to learning. This study was carried out in 2005-2006 Spring Semester. One thousand, one hundred and fifty two eighth grade students from seven public schools in Çankaya, a district of Ankara participated in this study. Epistemological Beliefs Questionnaire, Constructivist Learning Envi...
Citation Formats
V. Hatısaru and A. K. Erbaş, “Endüstri meslek lisesi öğrencilerinin fonksiyon kavramını anlama düzeylerinin incelenmesi,” Kastamonu Eğitim Dergisi, pp. 865–882, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73943.