Türkiye ve Olimpiyatlarda Başarılı Olan Ülkelerde Spor Federasyonlarının Yapıları

2018-05-20
YILDIZ, ALPER
KOÇAK, MEHMET SETTAR
Citation Formats
A. YILDIZ and M. S. KOÇAK, “Türkiye ve Olimpiyatlarda Başarılı Olan Ülkelerde Spor Federasyonlarının Yapıları,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://rekcad2018.org/Bildiri_Ozetleri_Kitabi.pdf.