Türkiye ve Olimpiyatlarda Başarılı Olan Ülkelerde Spor Federasyonlarının Yapıları

2018-05-20
Yıldız, Alper
Koçak, Mehmet Settar

Suggestions

Türkiye de Kadının Yerel Siyasete Katılımını Etkileyen Unsurlar ve Katılımın Sonuçları Antep Elazığ ve Siirt Örnekleri
Oğuz, Hazal; Yavuz, Nilay (null; 2015-11-15)
The survival of an alternative school in central Turkey : the case of a parent co-op elementary school
Gök, Sebahat; Akar, Hanife; Department of Educational Sciences (2019)
This study focuses on exploring how learning experiences are realized at an alternative K-4 school owned by a parent cooperation in Central Turkey, what components of the school makes it alternative, how the alternative learning environment is perceived by the internal stakeholders, and what challenges are faced while implementing alternative education. The study aims to inform theory and practice on how a democratic and innovative child-centered school system operates in the context of Turkey. The case sel...
Türkiye nin Bazı Bölgelerine ilişkin Yağış Miktarının Saklı Markov Modeli ile Modellenmesi
Yozgatlıgil, Ceylan; Batmaz, İnci (null; 2015-09-11)
Türkiye de Kullanılan Pestisitlerin Karşılaştırmalı Yeraltısuyuna Sızma Eğilimleri
Akay, Ece; Karaaslan, Yakup; Dilek, Filiz Bengü; Yetiş, Ülkü (2017-10-07)
Türkiye Tarımında Bazı Yeni Gelişmeler
Şen, Mustafa; Atauz, Akın (2005-12-08)
Citation Formats
A. Yıldız and M. S. Koçak, “Türkiye ve Olimpiyatlarda Başarılı Olan Ülkelerde Spor Federasyonlarının Yapıları,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://rekcad2018.org/Bildiri_Ozetleri_Kitabi.pdf.