Üç Aşamalı Elektrokimya Kavram Testinin Geliştirilmesi

2018-06-01
Şen, Şenol
Yılmaz, Ayhan
Geban, Ömer
Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin elektrokimya konusundaki kavramsal anlamalarını belirlemek amacıyla üç aşamalı bir kavram testi geliştirmek, güvenirlik ve geçerlik çalışmalarını yapmaktır. Çalışmaya 268 lise öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin, yaşları 16-20 arasında değişmektedir. Çalışmada üç aşamadan oluşan 29 soruluk bir test kullanılmıştır. Kapsam ve görünüş geçerliği için uzman görüşü alınmıştır. Madde analizlerini yapmak için testin toplam puanlarına göre alt %27 ve üst %27’lik gruplar belirlenmiştir. Yapılan madde analizleri sonucunda madde güçlük indeksleri ve madde ayırıcılık indeksleri tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 10 soru testten çıkarılmıştır. Testin bu son hali için tekrar uzman görüşü alınmıştır. Ayrıca kapsam geçerliği için hatalı pozitif ve hatalı negatif değerleri de hesaplanmıştır. Daha sonra yapı geçerliği için istatistiksel analizler yapılmış ve 19 soruluk testin ilk aşaması için güvenirlik katsayısı .833; birinci ve ikinci aşaması için .803, her üç aşaması için; .810 olarak bulunmuştur. Emin olma düzeyinin (sadece üçüncü aşama) güvenirlik katsayısı ise .753 olarak hesaplanmıştır. Çalışma sonunda Elektrokimya Kavram Testinin güvenilir ve geçerli bir test olduğu kabul edilmiştir
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Suggestions

Using Three-Tier Diagnostic Test to Assess Students' Misconceptions of States of Matter
KIRBULUT, ZÜBEYDE DEMET; Geban, Ömer (2014-10-01)
This study involves the development of a three-tier diagnostic test to measure high school students' understanding of states of matter concepts. The States of Matter Diagnostic Test (SMDT) is a 19-item three-tier diagnostic test consisting of three-tier items for assessing students' understanding of states of matter concepts. The SMDT was administered to 195 10th grade high school students in the pilot study and 102 10th grade high school students in the main study. Cronbach alpha reliability indexes for th...
Development of a three tier test to assess high school students understanding of asids and bases
Çetin Dindar, Ayla; Geban, Ömer (2011-05-03)
Two-tier tests are such as assessment tools that can make available for teachers/researchers to determine students alternative conceptions and whether a student gives a correct response to a question by understanding the related subject since the secondtier of a test asks for a reason for the first-tier response. The purpose of this study was to develop a valid and reliable three-tier diagnostic test to assess students’ understanding of acids-bases concepts. For developing this test, interviews and open-end...
Development and validation of nature of science instrument for elementary school students
HACIEMİNOĞLU, ESME; Yılmaz Tüzün, Özgül; ERTEPINAR, HAMİDE (2014-05-01)
The purposes of this study were to develop and validate an instrument for assessing elementary students’ nature of science (NOS) views and to explain the elementary school students’ NOS views, in terms of varying grade levels and gender. The sample included 782 students enrolled in sixth, seventh, and eighth grades. Exploratory factor analysis factor structures and confirmatory factor analysis fit indices confirmed the existence of the hypothesised four dimensions in the structure of the nature of science i...
Developing a three-tier test to assess high school students' misconceptions concerning force and motion
Türker, Fatma; Eryılmaz, Ali; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2005)
The purpose of this study is to develop a three-tier test for assessing high school students̕ misconceptions concerning force and motion. The first tier is a traditional multiple choice item, the second tier presents several alternatives addressing the reason for the response for the first tier, and the third tier asks if examinees are confident for their responses to the first two tiers. In the process of test development, Force and Motion Test Requesting Reasoning was developed and utilized to determine t...
Development of a three-tier test to assess ninth grade students' misconceptions about simple electric circuits
Peşman, Haki; Eryılmaz, Ali; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2005)
The main purpose of this study was to develop a three-tier test for assessing ninth-grade students̕ misconceptions about simple electric circuits. The first tier of an item on the test presents an ordinary multiple choice question, the second tier presents a set of reasons for the response given to the first tier, and the third tier questions if examinees are confident for their responses to the first two tiers. The study was carried in Polatlı, the biggest outlying district of capital Ankara. In the light ...
Citation Formats
Ş. Şen, A. Yılmaz, and Ö. Geban, “Üç Aşamalı Elektrokimya Kavram Testinin Geliştirilmesi,” Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, pp. 324–330, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://fbd.beun.edu.tr/index.php/zkufbd/article/view/1088.