Yayın Değerlendirmesi (ANCHOR 2: Reinforcing English Language Skills in an Academic Context Kitabı)

2020-03-01

Suggestions

Effects of Brand Priming on Sustainable Consumption Attitudes and Behaviors
Yurteri, Sidar; Carter, Mandrik; Computer Engineering (2021-2-5)
Research on factors affecting sustainable consumption tends to focus on enduring factors like personality traits, value orientations, and demographics. Little research has examined situational factors, such as marketing stimuli, which may promote or inhibit sustainable consumption. The present research attempts to understand how brand priming affects sustainable consumption attitudes and behaviors. Priming is a term that describes how a given unconscious stimulus affects subsequent psychological states and ...
Kitap Eleştirisi: Mimarlığın Maddiliği
Çavdar, Rabia Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-12-30)
Yayın hakemliği 2
Akkar Ercan, Zübeyde Müge (2019-10-01)
Kaynak Dengeleme Problemine Öncelikli Diferansiyel Evrim Algoritmasıyla Bir Yaklaşım
Altun, Murat; Sönmez, Rifat; Akçamete Güngör, Aslı (2016-10-27)
İnşaat yapım projelerinin iş programınının hazırlanmasında sadece kritik yol yöntemine (KYY) başvurulması, kaynakların kullanımında dalgalanmalara yol açarak, etkin bir kaynak kullanımının yapılamamasına sebep olabilmektedir. Kaynak dengeleme problemleri (KDP), süre optimizasyonu ile birlikte kaynak optimizasyonunu da dikkate alarak, etkin bir kaynak planlaması yapılmasını amaçlamaktadır. Literatürdeki mevcut çalışmalar özellikle iş gücü ve makine kullanımından kaynaklanan maliyetl...
Etik İncelemesi
Kaya Merdan, Songül (2020-01-01)
Citation Formats
D. Çopur, “Yayın Değerlendirmesi (ANCHOR 2: Reinforcing English Language Skills in an Academic Context Kitabı),” 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74131.