Training Elman Networks for Nonlinear System Identification Using Simulated Annealing Algorithm

2003-07-04
Kalınlı, Adem

Suggestions

Training ANFIS using genetic algorithm for dynamic systems identification
Haznedar, Bülent; Kalınlı, Adem (null; 2016-09-03)
Training Recurrent Neural Networks Using Tabu Search Algorithm
Karaboğa, Derviş; Kalınlı, Adem (1996-06-04)
There are several modern heuristic optimisation techniques, such as neural networks, genetic algorithms, simulated annealing and tabu search algorithms. Of these algorithms, the tabu search is quite a new, promising search technique for numeric problems, especially for nonlinear problems. However, the convergence speed of the standard tabu search to the global optimum is initial-solution-dependent, since it is a form of iterative search. In this paper, a new model of tabu searching, which has been proposed ...
Training ANFIS structure using genetic algorithm for liver cancer classification based on microarray gene expression data
Haznedar, Bülent; Arslan, Mustafa Turan; Kalınlı, Adem (2017-02-01)
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE ...
Karaciğer mikrodizi kanser verisinin sınıflandırılması için genetik algoritma kullanarak ANFIS’in eğitilmesi
Haznedar, Bülent; Arslan, Mustafa Turan; Kalınlı, Adem (2017-01-01)
Sınıflandırma, verilerin analiz edilmesi için önemli bir veri madenciliği tekniği olup tıp, genetik ve biyomedikal mühendisliği başta olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Özellikle tıp alanında DNA mikrodizi gen ekspresyon verilerini sınıflandırmaya yönelik yapılan çalışmalarda artış görülmektedir. Ancak, mikrodizi gen ekspresyon (ifade) verilerinde bulunan gen sayılarının çokluğu ve bu veriler arasında doğrusal olmayan bağıntılar bulunması gibi problemlerden dolayı geleneksel sınıflandırma algor...
Training Universal Adversarial Perturbations with Alternating Loss Functions
Şen, Deniz; Karlı, Berat Tuna; Temizel, Alptekin (2022-02-28)
Citation Formats
A. Kalınlı, “Training Elman Networks for Nonlinear System Identification Using Simulated Annealing Algorithm,” 2003, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74207.