Psikolojik İstismar ile Yatırım Modeli Arasındaki İlişkiler

2018-07-02
Dedekorkut, Senem Ezgi
Sümer, Zeynep

Suggestions

Anadolu’da Selçuklu Kentler Sistemi ve Mekânsal Kademelenme
Özcan, Koray (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2006)
Bu araştırmanın konusu, Anadolu’nun ilk Türk-İslâm kolonizasyon dönemi olarak adlandırılan Anadolu Selçuklu siyasal ve yönetsel egemenlik döneminde fethedilmiş, devralınmış ya da yeni kurulmuş kentler dizgisinin oluşturduğu işlevsel ve mekânsal kademelenme kapsamında örgütlendiği öngörülen kentler sisteminin varlığının araştırılmasıdır. Burada temel sorun; sözkonusu kentler sistemi kurgusunu biçimlendiren ya da yönlendiren dinamiklerin neler olabileceği, başka bir ifadeyle, sistemin temel bileşenleri ve sis...
1997 Eğitim Reformunun Eğitim Çıktıları Üzerindeki Etkisi Sosyoekonomik Gruplara Göre Nasıl Farklılaşmıştır?
Kırdar, Murat Güray; Dayıoğlu Tayfur, Meltem(2013-12-31)
Bu çalışma 1997 yılında gerçekleşen eğitim reformunun, ki bu reform zorunlu eğitim süresini 5 yıldan 8 yıla çıkarmıştır, eğitim çıktıları üzerindeki etkisinin farklı sosyoekonomik gruplar arasındaki eğitim farklılıklarını nasıl değiştirdiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bilindiği üzere, Türkiye’de farklı sosyoekonomik gruplar arasında – örneğin cinsiyet, kır/kent durumu, ana dil ve anne/baba eğitimine göre – önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu bağlamda, yeni eğitim yasası bu farklılıkları azaltmış mıdı...
Avrupa’da Göç Politikaları
Okyayuz, Mehmet (2008-04-25)
Rural Habitation in Syria: The Culture of Traditional Architecture and Its Role in the Reconstruction Process
Al asali, M. Wesam ; Shahin, Iyas (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-10-12)
This paper investigates the positive role traditional architecture can play during reconstruction, particularly in rural Syria, and highlights the effective impact cultural and social participation have on the process. In addition to exploring the possibilities offered by traditional architecture and its implementation within the strategic vision of reconstruction, this research also takes into account the authenticity of rural society and the diversity of urban identity in Syria. This article consists of ...
Analytical Pricing Formula Under Three-State Regime-Switching Model
Tekin, Özge; Uğur, Ömür; Mamon, Rogemar; Department of Financial Mathematics (2022-9-19)
Economic and financial data display diverse behavior at different time intervals due to their dynamics and stochastic nature. To build explanatory models, different time periods with similar characteristics can be grouped together under a single regime. In this study, it is assumed that the states of the economy follow a homogeneous first-order continuous-time finite-state hidden Markov chain process. We consider the valuation of European options in a three-state Markov switching extension of the Black-Sch...
Citation Formats
S. E. Dedekorkut and Z. Sümer, “Psikolojik İstismar ile Yatırım Modeli Arasındaki İlişkiler,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74223.