“Türkiye’de Batılılaşma-modernleşme Sorunu Bağlamında A. H. Tanpınar,”

1999-07-01

Suggestions

“Türkiye`de Ulusal Mülteci Rejiminin Ortaya Çıkış Süreci: İzmir Örneği"
Yıldırım, Onur (2017-11-15)
“Türk Cumhuriyetleri’nin Geçiş, Değişim ve Dönüşüm Süreçlerini Anlamak ve Açıklamak”
Ergun Özbolat, Ayça (Nobel Yayınevi, 2021-06-01)
“Türk Medyasının Avrupa’daki Türklerin Uyumlarına Etkileri: Bir Araştırma Projesinin Sonuçları
Okyayuz, Mehmet (1999-11-11)
THE IMPACT OF THE EU ON ASYLUM POLICIES OF TURKEY AND JORDAN IN THE LIGHT OF THE ‘SYRIAN REFUGEE CRISIS’
Yasin, Şadan; Göçer Akder, Derya; Department of Middle East Studies (2021-7-14)
The Syrian Refugee Crisis became to be known as such after the irregular mass refugee/migrant flow of mostly Syrians to Europe in 2015. However, the greatest challenge of receiving the Syrians fleeing the outbreak of the Syrian conflict in 2011 belonged to the neighbouring countries to Syria. The asylum foundations and policies and their compatibility with international standards in these countries have come under scrutiny following this. The ‘crisis’ brought to the light the discrepancies and deficiencies ...
“Mübadele Ana Anlatısının İki Savaş Arası Dönemde Biçimlenişi Üzerine Bir Değerlendirme,”
Yıldırım, Onur (null; 2017-04-27)
Citation Formats
K. Ertuğrul, ““Türkiye’de Batılılaşma-modernleşme Sorunu Bağlamında A. H. Tanpınar,”,” Toplum ve Bilim, pp. 194–202, 1999, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74252.