“Türkiye’de Batılılaşma-modernleşme Sorunu Bağlamında A. H. Tanpınar,”

1999-07-01
Citation Formats
K. Ertuğrul, ““Türkiye’de Batılılaşma-modernleşme Sorunu Bağlamında A. H. Tanpınar,”,” pp. 194–202, 1999, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74252.