“Türk Medyasının Avrupa’daki Türklerin Uyumlarına Etkileri: Bir Araştırma Projesinin Sonuçları

1999-11-11
Yedinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. Düzenleyen: Türk Sosyal Bilimler Derneği

Suggestions

“Türk Cumhuriyetleri’nin Geçiş, Değişim ve Dönüşüm Süreçlerini Anlamak ve Açıklamak”
Ergun Özbolat, Ayça (Nobel Yayınevi, 2021-06-01)
“Türkiye`de Ulusal Mülteci Rejiminin Ortaya Çıkış Süreci: İzmir Örneği"
Yıldırım, Onur (2017-11-15)
“Türkiye’de Batılılaşma-modernleşme Sorunu Bağlamında A. H. Tanpınar,”
Ertuğrul, Kürşad (1999-07-01)
THE IMPACT OF THE EU ON ASYLUM POLICIES OF TURKEY AND JORDAN IN THE LIGHT OF THE ‘SYRIAN REFUGEE CRISIS’
Yasin, Şadan; Göçer Akder, Derya; Department of Middle East Studies (2021-7-14)
The Syrian Refugee Crisis became to be known as such after the irregular mass refugee/migrant flow of mostly Syrians to Europe in 2015. However, the greatest challenge of receiving the Syrians fleeing the outbreak of the Syrian conflict in 2011 belonged to the neighbouring countries to Syria. The asylum foundations and policies and their compatibility with international standards in these countries have come under scrutiny following this. The ‘crisis’ brought to the light the discrepancies and deficiencies ...
An experimental study on hydraulic fracture grouting of fissured Ankara clay
Tunçdemir, Fatih; Ergun, Ufuk; Department of Civil Engineering (2003)
In this study, hydraulic fracture grouting (compensation grouting) of fissured Ankara clay with low viscosity cement - bentonite mixes was investigated. For this purpose, undisturbed specimens of fissured Ankara Clay were taken from a cut in a construction pit by means of steel molds of 14 cm diameter and 20 cm height. The injection was carried out horizontally at the mid height of the specimen via a cylindrical injection pipe with specially designed slots on it. As a grout material cement and bentonite mix...
Citation Formats
M. Okyayuz, ““Türk Medyasının Avrupa’daki Türklerin Uyumlarına Etkileri: Bir Araştırma Projesinin Sonuçları,” presented at the Yedinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. Düzenleyen: Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara, Türkiye, 1999, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91012.