“Türk Medyasının Avrupa’daki Türklerin Uyumlarına Etkileri: Bir Araştırma Projesinin Sonuçları

1999-11-11
Citation Formats
M. Okyayuz, ““Türk Medyasının Avrupa’daki Türklerin Uyumlarına Etkileri: Bir Araştırma Projesinin Sonuçları,” presented at the Yedinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. Düzenleyen: Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara, Türkiye, 1999, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91012.