Afetlerde Psikolojik Desteğe Yönelik Çevrim İçi Eğitim Sistemi Arayüzünün Ön Ürün Değerlendirmesi

2017-10-13

Suggestions

Afetlerde Psikolojik Destek İçin Psikolojik Danışmanlara Yönelik Çevirimiçi Eğitim Geliştirilmesi
Altun, Arif; Erdur Baker, Özgür; Yıldırım, Zahide(2018)
Afetlere doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan toplum ve bireylerin uzun ve kısa sürelizorluklar yaşamamaları için afet öncesinde hazırlık, sonrasında ise müdahale çalışmalarındaruh sağlığı uzmanlarına önemli sorumluluklar düşmektedir. Oysa ülkemizde afet sonrasıpsikososyal müdahale yapabilecek insan gücü hayli kısıtlıdır. Yaşanan depremler,teknolojik/maden kazaları, ekonomik krizler, terör, sınırlarımızdaki savaşların sonucumeydana gelen göçler afet ve travmalara maruz kalmış ya da kalması olası bireyl...
Afetlerde Ozel Gereksinimli Bireyler
Başbuğ Erkan, Berna Burçak (null; 2019-06-28)
Afetlerde Engelli Bireylere Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri
Sümer, Zeynep (null, 2017-01-01)
Afetlerin Finansal Yönetimi ve DASK
Başbuğ Erkan, Berna Burçak (2015-04-30)
Afetlerde Psikolojik Destek : Psikolojik İlk Yardım
Erdur Baker, Özgür; Yıldırım, Zahide(2020)
Citation Formats
Z. Yıldırım, Ö. Erdur Baker, and D. Özel, “Afetlerde Psikolojik Desteğe Yönelik Çevrim İçi Eğitim Sistemi Arayüzünün Ön Ürün Değerlendirmesi,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74303.