Afetlerin Finansal Yönetimi ve DASK

2015-04-30

Suggestions

Afetlerde Ozel Gereksinimli Bireyler
Başbuğ Erkan, Berna Burçak (null; 2019-06-28)
The effect of disasters on development: Van and Bingol case studies
Gül, Tuğba; Başbuğ Erkan, Berna Burçak; Şenol Balaban, Meltem; Department of Earthquake Studies (2014)
The increase of the number of natural, technological and man-made disasters and economic losses due to disasters caused an increase in significance of the studies that investigate the relationship between disaster and development. Turkey has actualized many studies after the 1999 Marmara Earthquake, however, the focus of disaster policies are still concentrated on response and reconstruction/recovery stages of disaster. 2003 Bingöl and 2011 Van earthquakes showed that disasters still cause economic burden o...
Afetlerde Psikolojik Destek İçin Psikolojik Danışmanlara Yönelik Çevirimiçi Eğitim Geliştirilmesi
Altun, Arif; Erdur Baker, Özgür; Yıldırım, Zahide(2018)
Afetlere doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan toplum ve bireylerin uzun ve kısa sürelizorluklar yaşamamaları için afet öncesinde hazırlık, sonrasında ise müdahale çalışmalarındaruh sağlığı uzmanlarına önemli sorumluluklar düşmektedir. Oysa ülkemizde afet sonrasıpsikososyal müdahale yapabilecek insan gücü hayli kısıtlıdır. Yaşanan depremler,teknolojik/maden kazaları, ekonomik krizler, terör, sınırlarımızdaki savaşların sonucumeydana gelen göçler afet ve travmalara maruz kalmış ya da kalması olası bireyl...
Afetlerde Psikolojik Destek : Psikolojik İlk Yardım
Erdur Baker, Özgür; Yıldırım, Zahide(2020)
Afetlerde Psikolojik Destek : Okul ve Travma
Erdur Baker, Özgür; Yıldırım, Zahide(2020-9-16)
Citation Formats
B. B. Başbuğ Erkan, “Afetlerin Finansal Yönetimi ve DASK,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71751.