Kentsel Tasarım Öğeleri ve Alternatif Ürünler

2010-09-01
Konsept Projeler

Suggestions

Kentsel Tasarım Yarışmalarından Öğrenmek
Yoncacı Arslan, Pelin (2020-09-10)
How Urban Designers Perform: An International Perspective On Actual Practice
Çalışkan, Olgu (2015-01-01)
ABD’de 1960’ların başında aynı adla (yüksek) lisans derecesi olarak tanımlanıp resmi eğitim programına dahil edilmesinden bu yana, kentsel tasarım birçok ülkede ciddi bir gelişme kaydederek bağımsız bir araştırma ve uygulama alanı olarak mesleki geçerliliğini kabul ettirmiştir. Bununla birlikte, kuram ve kılgıdaki görece yerleşik ve olgunlaşmış birikimine karşın, kentsel tasarımın araştırma ve uygulama alanları arasında etkili bir bütünleşmişlikten söz etmek güçtür. Bu durumun önde gelen nedenlerinden biri ...
Kentsel Doku ve Düğümlere Zıt Tasarım Kodları
Gürsu, Hakan (2013-07-01)
Kentsel Sürdürülebilirlik ve Planlama
Gedikli, Bahar (2017-03-01)
Urban Development Projects And The Construction Of Neo-Liberal Urban Hegemony: The Case Of İzmir
Penpecioğlu, Mehmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-6-1)
Son 30 yıllık süreçte neo-liberalizme eklemlenmiş bir çok ülkede, büyük ölçekli kentsel projeler (BKP’ler) başat bir girişimci kentsel siyasa mekanizması haline gelmektedir. Mekanın üretiminde hegemonik bir güç inşa eden BKP’ler ile; merkezi iş alanları, turizm merkezleri, korunaklı ve lüks konut alanları ve alışveriş merkezleri gibi “neo-liberal kentleşme” mekanları üretilmektedir. BKP’ler “mekan üretiminin hegemonik projeleri” olarak yalnızca sermaye birikim ilişkilerinin yeniden üretilmesinde değil; aynı...
Citation Formats
H. Gürsu, “Kentsel Tasarım Öğeleri ve Alternatif Ürünler,” Konsept Projeler, pp. 200–209, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76915.