Türkiye de yabani kuşlarda Avian Influenza Virüsünün AIV varlığı

2010-08-01
Çöven, Fethiye
Keşaplı Didrickson, Özgür
Tepedelen, Emre
Keşaplı Can, Özge
Bilgin, Cemal Can
Aşıklar, Belgin
Atik, Hüseyin
Yüksek Patojen Avian Influenza (Highly Pathogenic Avian Influenza-HPAI) viruslarının sağlıklı yabani kuşlarda görülme sıklığının tespiti amacıyla yapılan bu çalışma; Kızılırmak Deltası (Samsun), Yumurtalık Lagünleri (Adana) ve Nallıhan Kuş Cenneti’ni (Ankara) kapsayan 3 alanda yürütüldü. Türkiye kıyılarındaki sulak alanlardan kıyı kuşlarının geçiş yaptığı, kışladığı ya da yüksek sayılarda görülebildikleri bir dönemde örnek alımı yapıldı. Çalışma kapsamında 22 türe ait 329 kıyı kuşundan alınan toplam 658 kloakal ve trakeal sıvap örneğinde, Avian Influenza A virusunun M proteinini kodlayan gen bölgesindeki özgün bir kısım, Real-Time Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RRT-PCR) testi ile tarandı ve 96 örnek pozitif, 57 örnek şüpheli, 505 örnek negatif bulundu. Real-Time RT-PCR testinde pozitif ve şüpheli pozitif bulunan örneklerden virus izolasyonu, embriyolu Specific Pathogen Free (SPF) tavuk yumurtalarında yapıldı. Kızılırmak Deltasında bir yaban ördeğinden alınmış olan ve pozitif bulunan örneğin birinci yumurta pasajında virus izole edildi. Geri kalan toplam 152 örnekten yapılan 3 seri pasaj sonucunda ise virus izolasyonu yapılamadı. İzole edilen suş, standart antiserumlar kullanılarak Hemaglutinasyon – Inhibisyon (HI) ve Nörominidaz - Inhibisyon (NI) Testleri sonucunda H12N2 olarak identifiye edildi. Ekim 2006 – Ocak 2007 tarihleri arasında yapılan bu çalışma, Türkiye’de yabani kuşlardan örnek alınarak gerçekleştirilen ilk Avian Influenza virus (AIV) tarama çalışmasıdır.
Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi

Suggestions

Investigation of plasmid mediated colistin resistance phenotypically and genotypically in Salmonella and E. coli isolates in Turkey
Tok, Seray; Soyer, Yeşim; Department of Food Engineering (2022-5-31)
Today, colistin is used as the last resort antimicrobial against Gram-negative bacteria. Excessive use of colistin caused resistance among bacteria. Recent studies showed presence of plasmid mediated mcr genes, encoding colistin resistance that can be transferred horizontally between different bacterial species. In this study, it was aimed to investigate colistin resistance and change in colistin resistance rate in E. coli and Salmonella isolates over time from different cities in Turkey. For this aim, we...
Social construction of "pseudo disease" in Turkey: Clinicians' practice of "giving diagnosis", patiens' voices from "subject positions"
Usubütün, Seda; Aksu, Meral; Department of Psychology (2003)
Pseudo diseases" that will be explored in that study are Undifferentiated Somatoform Disorder (USD), Fibromyalgia Syndrome (FMS) and Chronic Fatigue Syndrome (CFS). CFS is a diagnostic label that is not currently used in Turkish medical practice. In order to document the latency or absence of CFS diagnosis in our context, 108 medical specialists from Neurology, Infectious Diseases, Physical Treatment and Rehabilitation, and Psychiatry were asked to read a case scenario of a possible CFS patient and to give ...
Türkiyedeki Okul Öncesi Dönemde Motor Beceri Uygulamaları
Mülazımoğlu Ballı, Özgür; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2016-11-04)
Bu çalışmanın amacı,Türkiye’deki okul öncesi çocuklara sunulan motor beceri uygulamalarının belirlenmesi ve sonuçlarının araştırılmasıdır.Alan yazın taraması, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) Dergipark Akademik ve EBSCOhost araştırma veri tabanları kullanılarak yaılmıştır. Alanyazın taraması için okul öncesi, okul öncesi çocukları, motor beceri uygulamaları, motor beceri programları, temel motor becerileri ve kombinasyonları anahtar kelimeler olarak seçilmiştir. Tarama sonucunda bulunan çal...
Türkiye’de Kentsel Form Araştırmalarına Çok Yönlü Bir Bakış: III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu
Okumuş, Gökhan (2021-07-01)
Kentsel biçimlenmeye ilişkin tartışmaların çoğalması ve görünürlük kazanmasında önemli rol oynayan Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı Kentsel Morfoloji Sempozyumu’nun üçüncüsü geçtiğimiz aylarda yapıldı. Bu yıl pandeminin etkisi ve ‘katkısıyla’ çevrimiçi gerçekleştirilen sempozyum, çok daha uzak noktalardaki ilgililerle buluşma imkanı buldu. Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve oturumların bazılarına ulaşmak için etkinliğin web sitesi ziyaret edilebilir: kentselmorfolojisempozyumu2021....
Türkiye’de Kentsel Form Araştırmalarına Çok Yönlü Bir Bakış: III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu
Şevik, Ebru; Okumuş, Gökhan; Efeoğlu, Hulusi Eren; Parlak, Neris Saadet (2021-07-01)
Kentsel biçimlenmeye ilişkin tartışmaların çoğalması ve görünürlük kazanmasında önemli rol oynayan Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı Kentsel Morfoloji Sempozyumu’nun üçüncüsü geçtiğimiz aylarda yapıldı. Bu yıl pandeminin etkisi ve ‘katkısıyla’ çevrimiçi gerçekleştirilen sempozyum, çok daha uzak noktalardaki ilgililerle buluşma imkanı buldu. Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve oturumların bazılarına ulaşmak için etkinliğin web sitesi ziyaret edilebilir: kentselmorfolojisempozyumu2021.wordpress.com
Citation Formats
F. Çöven et al., “Türkiye de yabani kuşlarda Avian Influenza Virüsünün AIV varlığı,” Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi, pp. 25–35, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74395.