Türkiyedeki Okul Öncesi Dönemde Motor Beceri Uygulamaları

2016-11-04
Mülazımoğlu Ballı, Özgür
Hürmeriç Altunsöz, Irmak
Bu çalışmanın amacı,Türkiye’deki okul öncesi çocuklara sunulan motor beceri uygulamalarının belirlenmesi ve sonuçlarının araştırılmasıdır.Alan yazın taraması, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) Dergipark Akademik ve EBSCOhost araştırma veri tabanları kullanılarak yaılmıştır. Alanyazın taraması için okul öncesi, okul öncesi çocukları, motor beceri uygulamaları, motor beceri programları, temel motor becerileri ve kombinasyonları anahtar kelimeler olarak seçilmiştir. Tarama sonucunda bulunan çalışmalar da motor beceri programları uygulanıyorsa, çocuklar 3 ile 6 yaş aralığında ise ve Türkiye’de yapılan çalışmalar ise bu taramaya dahil edilmişlerdir.Konferans bildirileri, yüksek lisans veya doktora tezleri bu çalışmanın içine alınmamıştır. Bu kriterlere uyan toplam dokuz çalışma bulunmuştur.Bu çalışmalarda elde edilen bulgular şu şekildedir: a) toplam 909 çocuk bu çalışmalara katılmıştır, b) genelde çalışmalarda öntest/sontest kontrol grubu deneysel dizayn kullanılmıştır, c) motor beceri uygalamaları 5, 8, 11, 12, 14 hafta, 6 ay veya 1 yıl sürmüştür, d) çalışmalarda yer değiştirme becerileri, nesne kontrolü gerektiren beceriler, görsel-algı, denge, çabukluk, hız, kordinasyon, ve diğer, bağımsız değişkenlerdir, e) sadece bir çalışma kalıcılık testi uygulamıştır, ve f) genelde çalışmalarda uygulanan programların katılımcılar için etkin olduğu belirtilmektedir.Ancak, bazı çalışmalarda bir takım belirsizlikler bulunmaktadır.Örneğin, deneysel gruplarının nasıl oluşturulduğu, uygulanan programların hangi teoriye dayandırıldığı, hangi öğretim metodlarının kullanıldığı veya programları kimin nasıl uyguladığı belirtilmemiştir. Bazı çalışmalarda deney gruplarındaki çocuk sayıları azdır ve kullanılan motor beceri testlerinin geçerliliği ve güncelliğinin (örn.Willmore Test Protokolü, 1986), bunun yanında deneysel çalışmalarda uygulanan istatistiksel analiz yöntemlerininde problemli olduğu görülmektedir. Ancak, Türkiye’deki çeşitli motor beceri uygulamalarının sayıca az olmasına rağmen, varlığı ve alana katkısı umut vericidir. Sonuç olarak, motor beceri uygulamalarının sayısı ve kalitesinin artırılması çocukların motor becerilerinin geliştirilmesi için önem taşımaktadır.
14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (1 - 04 Kasım 2016)

Suggestions

Türkiye’de psikoterapistlerin yaklaşımlarının belirlenmesi: Lacan’ın söylemleri çerçevesinde değerlendirme
Gagua, Neli; Özkan, Aylin; Aydoğ, Sezin; Gençöz, Faruk (null, Türkiye Klinikleri; 2019, 2019-01-01)
Bu çalışmada Türkiye'de çalışan psikoterapistlerle yaklaşımlarını belirleme süreçleri ve diğer terapi yaklaşımları ile ilgili düşüncelerinin kendi terapist kimlikleri ve konumları bağlamında ele alındığı görüşmeler yapılmıştır. Katılımcılar terapist olarak tecrübeleri 1 yıl ile 24 yıl arasında değişen toplam 10 kişiden oluşmaktadır. Araştırmanın temelinde yer alan soruyla ilişkili temalarla şekillenen yarı yapılandırılmış görüşmeler, eleştirel söylemsel psikoloji kapsamında analiz edilmiş; bu bağlamda ortay...
Social problem solving skills of children: a phenomenological study of preschool teachers’ views and practices
Şakar, Gizem Nur; Erden, Feyza; Department of Early Childhood Education (2022-9)
The purpose of this study was to investigate the views and practices of preschool teachers regarding children's social problem-solving skills. The participants were 15 preschool teachers working in public and private early childhood education institutions in Trabzon. The study was conducted as a phenomenological study within the scope of qualitative research method and data were collected through semi-structured interviews and classroom observations. The findings of this study revealed that teachers find th...
A Content analysis of early childhood education graduate theses written in Turkey
Demirtaş İlhan, Seden; Tantekin Erden, Feyza; Department of Early Childhood Education (2017)
This study aims to investigate descriptive characteristics, research topics and methodological procedures of master’s theses and doctoral dissertations regarding early childhood education in Turkey. Within the scope of the current study, 931 M.S. theses, and 171 Ph.D. dissertations were analyzed according to university, institute, department, publication year, the degree held by the advisor, research topic, the sample group, the city where the study took place, research setting of the study, the type of res...
Children Online Research and Evidence in Turkey: a content analysis of literature from 2014 to 2020
Kaymak, Ayşe Şeyma; Çağıltay, Kürşat; Kara Aydemir, Ayşe Gül; Department of Computer Education and Instructional Technology (2022-5)
The goal of this study is to review and analyze literature about online children research published by Turkish scholars, between 2014 and 2020. This study was carried out as a part of Europe-wide project entitled Children Online: Research and Evidence (CO:RE Project). In the scope of this study, literature was systematically reviewed according to the inclusion and priority criteria set by CO:RE Project. In the context of the current study, inclusion criteria listed as are topic relevance, age group, publica...
Predictors of university EFL instructors’ self efficacy beliefs in Turkey
Taşer, Duygu; Enginarlar, Hüsnü; Department of English Language Teaching (2015)
The purpose of this study is to explore the predictors of Turkish EFL instructors’ self-efficacy beliefs at the tertiary level. The aim is to discover the most influential factors that shape preparatory school instructors’ self-efficacy beliefs and its sub-dimensions in relation to classroom management, instructional strategies, and student engagement. Ultimately, the study seeks to develop a deeper understanding of how and why these factors may impact teachers’ sense of efficacy in the field of English lan...
Citation Formats
Ö. Mülazımoğlu Ballı and I. Hürmeriç Altunsöz, “Türkiyedeki Okul Öncesi Dönemde Motor Beceri Uygulamaları,” presented at the 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (1 - 04 Kasım 2016), Antalya, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71505.