Türkiyedeki Okul Öncesi Dönemde Motor Beceri Uygulamaları

2016-11-04
Mülazımoğlu Ballı, Özgür
Hürmeriç Altunsöz, Irmak
Bu çalışmanın amacı,Türkiye’deki okul öncesi çocuklara sunulan motor beceri uygulamalarının belirlenmesi ve sonuçlarının araştırılmasıdır.Alan yazın taraması, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) Dergipark Akademik ve EBSCOhost araştırma veri tabanları kullanılarak yaılmıştır. Alanyazın taraması için okul öncesi, okul öncesi çocukları, motor beceri uygulamaları, motor beceri programları, temel motor becerileri ve kombinasyonları anahtar kelimeler olarak seçilmiştir. Tarama sonucunda bulunan çalışmalar da motor beceri programları uygulanıyorsa, çocuklar 3 ile 6 yaş aralığında ise ve Türkiye’de yapılan çalışmalar ise bu taramaya dahil edilmişlerdir.Konferans bildirileri, yüksek lisans veya doktora tezleri bu çalışmanın içine alınmamıştır. Bu kriterlere uyan toplam dokuz çalışma bulunmuştur.Bu çalışmalarda elde edilen bulgular şu şekildedir: a) toplam 909 çocuk bu çalışmalara katılmıştır, b) genelde çalışmalarda öntest/sontest kontrol grubu deneysel dizayn kullanılmıştır, c) motor beceri uygalamaları 5, 8, 11, 12, 14 hafta, 6 ay veya 1 yıl sürmüştür, d) çalışmalarda yer değiştirme becerileri, nesne kontrolü gerektiren beceriler, görsel-algı, denge, çabukluk, hız, kordinasyon, ve diğer, bağımsız değişkenlerdir, e) sadece bir çalışma kalıcılık testi uygulamıştır, ve f) genelde çalışmalarda uygulanan programların katılımcılar için etkin olduğu belirtilmektedir.Ancak, bazı çalışmalarda bir takım belirsizlikler bulunmaktadır.Örneğin, deneysel gruplarının nasıl oluşturulduğu, uygulanan programların hangi teoriye dayandırıldığı, hangi öğretim metodlarının kullanıldığı veya programları kimin nasıl uyguladığı belirtilmemiştir. Bazı çalışmalarda deney gruplarındaki çocuk sayıları azdır ve kullanılan motor beceri testlerinin geçerliliği ve güncelliğinin (örn.Willmore Test Protokolü, 1986), bunun yanında deneysel çalışmalarda uygulanan istatistiksel analiz yöntemlerininde problemli olduğu görülmektedir. Ancak, Türkiye’deki çeşitli motor beceri uygulamalarının sayıca az olmasına rağmen, varlığı ve alana katkısı umut vericidir. Sonuç olarak, motor beceri uygulamalarının sayısı ve kalitesinin artırılması çocukların motor becerilerinin geliştirilmesi için önem taşımaktadır.

Suggestions

Türkiye’de psikoterapistlerin yaklaşımlarının belirlenmesi: Lacan’ın söylemleri çerçevesinde değerlendirme
Gagua, Neli; Özkan, Aylin; Aydoğ, Sezin; Gençöz, Faruk (null, Türkiye Klinikleri; 2019, 2019-01-01)
Bu çalışmada Türkiye'de çalışan psikoterapistlerle yaklaşımlarını belirleme süreçleri ve diğer terapi yaklaşımları ile ilgili düşüncelerinin kendi terapist kimlikleri ve konumları bağlamında ele alındığı görüşmeler yapılmıştır. Katılımcılar terapist olarak tecrübeleri 1 yıl ile 24 yıl arasında değişen toplam 10 kişiden oluşmaktadır. Araştırmanın temelinde yer alan soruyla ilişkili temalarla şekillenen yarı yapılandırılmış görüşmeler, eleştirel söylemsel psikoloji kapsamında analiz edilmiş; bu bağlamda ortay...
A Content analysis of early childhood education graduate theses written in Turkey
Demirtaş İlhan, Seden; Tantekin Erden, Feyza; Department of Early Childhood Education (2017)
This study aims to investigate descriptive characteristics, research topics and methodological procedures of master’s theses and doctoral dissertations regarding early childhood education in Turkey. Within the scope of the current study, 931 M.S. theses, and 171 Ph.D. dissertations were analyzed according to university, institute, department, publication year, the degree held by the advisor, research topic, the sample group, the city where the study took place, research setting of the study, the type of res...
Predictors of university EFL instructors’ self efficacy beliefs in Turkey
Taşer, Duygu; Enginarlar, Hüsnü; Department of English Language Teaching (2015)
The purpose of this study is to explore the predictors of Turkish EFL instructors’ self-efficacy beliefs at the tertiary level. The aim is to discover the most influential factors that shape preparatory school instructors’ self-efficacy beliefs and its sub-dimensions in relation to classroom management, instructional strategies, and student engagement. Ultimately, the study seeks to develop a deeper understanding of how and why these factors may impact teachers’ sense of efficacy in the field of English lan...
Age-related Differences in Motor Coordination Among Young Soccer Players
Dirik, Hasan Batuhan; Söğüt, Mustafa (2021-03-01)
Objective: The purposes of this study were to determine the motor coordination levels of young soccer players and to examine the age-related differences. Material and Methods: Participants were 93 young (11.9±1.7 years) soccer players. According to their birth years, they were allocated to U10 (n=29), U12 (n=38), and U14 (n=26) categories. Body height and weight were measured and body mass index was calculated as dividing the body weight by the square of the body height. Körperkoordinationstest für Kinder (...
Essays on the education gradient of health in Turkey
Karaoğlan, Hanife Deniz; Tansel, Aysıt; Department of Economics (2015)
This thesis investigates the association between health and education for Turkey by using Turkish Health Survey (THS) data set. In the analysis, we focus on the individuals who are 25 years old or older. In the thesis, first, we examine the factors that possibly have impact on the individual’s health such as education, gender, age, region, marital status, labor market indicators and household income. Second, we examine the effect of education on individual’s Self-Assessed Health Status (SAH) empirically by ...
Citation Formats
Ö. Mülazımoğlu Ballı and I. Hürmeriç Altunsöz, “Türkiyedeki Okul Öncesi Dönemde Motor Beceri Uygulamaları,” presented at the 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (1 - 04 Kasım 2016), Antalya, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71505.