Yapılı Çevrede Yangın Kırılganlığı ile Konum Belirleme Teknolojilerinin Birleştirilmesi

2017-06-15
Yapı güvenliği konusunda, yapı elemanlarının detaylarının biçimsel kararlarında, estetik kaygıların yanı sıra çeşitli standartların ve yönetmeliklerin de etkisi vardır. Mimarlar bu türden etkileri, tasarım süreci başlamadan yapıyı şekillendiren bir durum olarak algılamakta; bu durumu yaratıcı tasarım sürecine kısıtlayıcı etkenler olarak görmekte ve konu ile ilgili araştırmalara tereddütlü yaklaşmaktadırlar. Bu yaklaşım, dayanakları eskilere dayanan ve geçerliği kalmamış olan kuralların deterministik yaklaşımlarının süregelmesi ve halen belirleyici olarak kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. Yönetmeliklere dayanan değerlendirmelerin aksine, performans temelli tasarım, yapının bir bütün olarak gerekli performans değerlerini sağlayıp sağlamadığını test etmeyi amaçlar. Yapı sistemlerinin karmaşıklığının, yapı performans girdilerinin ve kullanıcı çeşitliliğinin artması ile bilinmeyen ve bulanık çoklu değişkenler ortaya çıkmaktadır. Bu çok girdili tasarım ve uygulama sistemi, yapının zayıf performans parametrelerinin belirlenmesi için, karar vericinin sezgi ve muhakeme deneyimlerini kullanarak hızlı yanıt verebilen değerlendirme yöntemlerini gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda geliştirilmekte olan performans tabanlı kırılganlık analizi sayesinde yapı elemanlarının yangına dayanıklı tasarımı kapsamında zayıf kaldığı yönlerinin tasarım aşamasında belirlenebilmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınabilmesi hedeflenmiştir. Buna paralel olarak kapalı alanlarda konum tespiti inşaat sektörü için geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu kullanımlara binada kullanıcı varlığı tespiti, inşaat alanlarında otomatik mal takibi, tesis bakım ve sürdürülmesinin desteklenmesi ve bina acil durum müdahalelerinde insanların yönlendirmesi dâhildir. Bu uygulama alanları ile kaçış yolu değerlendirmesi ve performans tabanlı yönlendirme sistemleri çakışmaktadır. Bu çalışmada, yangın kaçış yolları tasarımı parametrelerinin konum belirleme teknolojileri kullanılarak mekanlardan kullanıcı ve ekipmana dair gerçek zamanlı ya da kümülatif konum verilerinin toplanması ve bu verilerin acil durum yönlendirmesinde potansiyel kullanımları irdelenmiştir. Acil durum anında yapı kullanıcıların konumlarının doğru belirlenip, kırılganlık analizi ile tespit edilen en güvenli ve en hızlı kaçış yolu aracılığıyla çıkışlara yönlendirilmeleri hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra, bina içerisindeki insanlarının pozisyonlarının belirlenip ve dinamik kaçış yollarına yönlendirilmesi ile tahliye süresini ve tahliye anındaki yaralanma vakalarını minimize etmek amaçlanmaktadır.
MSTAS(2017)

Suggestions

Integration of Fire Vulnerability and Indoor Localization in Built Environments
Kızılkaya Öksüz, Nilüfer; Topak, Fatih; Pekeriçli, Mehmet Koray; Tanyer, Ali Murat (null; 2017-06-15)
In terms of building safety, various standards and regulations effect the formal decisions of building components besides aesthetic concerns. These effects can be perceived as restrictions for the creative basis of architecture that shape the buildings from the beginning by architects, thus they may be hesitant to building safety-related researches. This idea originates from conventional and invalid regulations with deterministic approaches that are accepted as decisive currently. As opposed to deterministi...
Fuzzy-based escape route fire-vulnerability assessment model for indoor built environment
Kızılkaya Öksüz, Nilüfer; Tanyer, Ali Murat; Pekeriçli, Mehmet Koray (2022-02-01)
Fire safety evaluation is rarely involved in the iterative building design process except for legislative approval phases compared to other building objectives. However, regardless of architectural design priorities, all buildings should have adequate fire protection. This research develops a fire vulnerability assessment model based on the impact of architects on fire protection and effects of building design characteristics on fire safety. Inherent to the uncertain nature of fire safety evaluation practic...
Application of Artificial Neural Networks onBuilding Energy Estimation
Altun, Murat; Ersöz, Ahmet Bahaddin; Akçamete Güngör, Aslı; Pekcan, Onur (null; 2017-12-11)
Abstract -The decision makers in the building design stage need to give more importance for energy efficient solutions to improve the performance the building in its operational phase. In practice, they are expected to generate alternative designs in the early design stage and use complicated building simulation tools to estimate building energy use of these alternatives more accurately; however, this is a time-consuming procedure and it is difficult to evaluate different alternatives in the limited time of...
Numerical assessment of tunnel advancement in problematic soil conditions: a case study
Güneş, Anıl; Çetin, Kemal Önder; Department of Civil Engineering (2021-1)
Modeling tunnel advancement in complex ground conditions requires significant engineering judgment and is an integral part of the design and construction of tunnels. Insufficient data and improper design procedures may lead to dramatic consequences. Realistic estimations of the ground behavior, displacements, and support pressures are possible with accurate numerical models. In this study, the advancement of Tunnel A93 is investigated by 1-D semi-empirical assessments and two-dimensional finite element anal...
Assessing potential environmental impact and construction cost of reclaimed masonry walls
ÜÇER ERDURAN, DENİZ; Elias Özkan, Soofia Tahira; Ulybin, Aleksey (Springer Science and Business Media LLC, 2020-01-01)
Purpose The recovery of building materials and their reuse in new construction should be considered during the design stage of every new project. This study was conducted to quantify the potential environmental impacts and the economic feasibility of reusing waste material in new constructions with an applicable design solution. Methods Wall pieces reclaimed from the demolition debris of a historic building in St. Petersburg, Russia, were inspected for potential reuse, and their mechanical strengths were de...
Citation Formats
N. Kızılkaya Öksüz, A. M. Tanyer, and M. K. Pekeriçli, “Yapılı Çevrede Yangın Kırılganlığı ile Konum Belirleme Teknolojilerinin Birleştirilmesi,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, Türkiye, 2017, p. 228, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74433.