Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 Işığında Yüzeysel ve Derin Temellerin Tasarımına Kritik Bakış

2018-09-26
Çetin, Kemal Önder
Bilge, Habib Tolga
Bildiri kapsamında, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında yer alan yüzeysel ve derin temel tasarımı ile ilgili hususlar gözden geçirilmiş, bunlara ilişkin görüşler sunularak yönetmeliğin kullanımı bir uygulama ile örneklendirilmiştir.
Citation Formats
K. Ö. Çetin and H. T. Bilge, “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 Işığında Yüzeysel ve Derin Temellerin Tasarımına Kritik Bakış,” presented at the Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Konferansı (26-28 Eylül 2018), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa &İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74591.