Çınarcık havzası ve yakın civarının yerbilimsel açıdan incelenmesi: tektonik ve paleoiklimsel özellikler, Doğu Marmara

2017-04-14
Arı, Zeynep
Gürboğa, Şule
Avşar, Ulaş
Korkmaz, Taner
Özsoy, Hüseyin Rıfat
Kırat, Uğur Zeki
Serkan, Palas
Aylan, Eşref
Başer, Onur Erdem
Özbek, Eyüp
Cenk, Murat
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından inşa ettirilen ve 2017 yılı başında denizlerimizde çalışmaya başlayacak olan MTA Araştırma Gemisi (Turkuaz) birçok alanda bilimsel çalışma yapabilme yeteneğine sahip ve ülkemizin önemli değerlerinden biri olacaktır. Bu nedenle hem ulusal hem de uluslararası bilimsel çalışmalar için gerekli hazırlıklar yapılmaya başlanmıştır. Bu amaçla 2017-2018 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanan ve test deneme çalışmaları ile eş zamanlı yürütülecek olan söz konusu proje üç önemli çalışma planından oluşmaktadır. Bunlar; (1) Doğu Marmara’da bulunan Prens Adaları civarından alınacak karotlar sayesinde şelf alanına ait paleoiklimsel koşulların araştırılması, (2) Doğu Marmara’da bulunan Çınarcık Havzası içinde KAFS’nin yayılımının tespit edilmesi için K-G ve D-G yönde sismik profiller alınarak aynı zamanda deniz tabanı morfolojisinin çıkarılması ve (3) Çınarcık Havzası depolanma merkezinden alınacak karotlar sayesinde sismo-türbiditlerin ve eski depremlere ait izlerin araştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2016 yılı sonunda projenin hedeflerinden ilki olan Prens Adalar bölgesinden 12 adet, yaklaşık 20-100 m su derinliklerinden, her biri 1,5 m uzunluğunda karot örnekleri MTA Selen Araştırma Gemisi ile alınmıştır. Bu karotlardan 12 tanesi Çok Sensörlü Karot Loglayıcı (MSCL) ve 4 tanesi ITRAX cihazı ile İTÜ, EMCOL Laboratuvarında analiz edilmiştir. Bunun yanında yine MTA Araştırma Gemileri (Selen ve Turkuaz) ile sismik veriler toplanacak ve bölgenin yapısal özellikleri belirlenmeye çalışılacaktır. Son olarak, MTA Araştırma Gemisi’nin (Turkuaz) hizmete girmesine müteakip 2017 yılı içinde Çınarcık Havzası depolanma merkezinden derin karotlar alınarak eski depremlere ait kayıtların araştırılması planlanmaktadır. Kurultay katılımcılarına proje kapsamında şu ana kadar yapılmış olan literatür çalışmaları, Prens Adaları civarından alınan ve analiz edilen karotların ilk bulguları ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler sunulacaktır.
Citation Formats
Z. Arı et al., “Çınarcık havzası ve yakın civarının yerbilimsel açıdan incelenmesi: tektonik ve paleoiklimsel özellikler, Doğu Marmara,” Ankara, Türkiye, 2017, p. 112, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74694.