Hide/Show Apps

Kalıntı Gerilmeler ve Şekil Bozulmasının Tahmini için Çeliklere Su Verme İşleminin Sonlu Eleman Yöntemi ile Simulasyonu

2005-10-02
Şimşir, Caner
Gür, Cemil Hakan