Bilimsel pratiğin dinamikleri ve Kopernikçi sorular

2016-09-09
Bağçe, Samet
Altuğ, Sezen
Sorular, bilimsel araştırma sürecinin vazgeçilmezleridir. Evrene ve doğaya dair sorgulamaların keşifsel / buluşsal aletleri olarak düşünebileceğimiz sorular, bilim insanlarının problem çözme setleridir. Bu pratiğin nasıl çalıştığını ve geliştiğini görebilmek için ise çığır açıcı bilimsel tezlerin ortaya atıldığı dönemleri tekrardan bir dönüp hatırlamakta fayda var. Günümüzde doğruluğu su götürmeyen tezlerin ilk ortaya atıldıkları zaman sağduyuyu ne denli sarstığını anımsadığımızda, bugün için sorgulanamaz görüneni sorgulama cesaretini gösterebiliriz. Bilim tarihinin devrimsel dönemlerinden birine önderlik eden Nicolaus Copernicus ve onun güneş-merkezli evren teorisi bu anlamda incelenmeli, dönemin kosmolojik otoritesi olarak kabul edilen dünya-merkezli evren teorisine karşı yöneltilen Kopernikçi soruların izi sürülmelidir.
Citation Formats
S. Bağçe and S. Altuğ, “Bilimsel pratiğin dinamikleri ve Kopernikçi sorular,” Erzurum, Türkiye, 2016, p. 246, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75003.