Bilimsel pratiğin dinamikleri ve Kopernikçi sorular

2016-09-09
Sorular, bilimsel araştırma sürecinin vazgeçilmezleridir. Evrene ve doğaya dair sorgulamaların keşifsel / buluşsal aletleri olarak düşünebileceğimiz sorular, bilim insanlarının problem çözme setleridir. Bu pratiğin nasıl çalıştığını ve geliştiğini görebilmek için ise çığır açıcı bilimsel tezlerin ortaya atıldığı dönemleri tekrardan bir dönüp hatırlamakta fayda var. Günümüzde doğruluğu su götürmeyen tezlerin ilk ortaya atıldıkları zaman sağduyuyu ne denli sarstığını anımsadığımızda, bugün için sorgulanamaz görüneni sorgulama cesaretini gösterebiliriz. Bilim tarihinin devrimsel dönemlerinden birine önderlik eden Nicolaus Copernicus ve onun güneş-merkezli evren teorisi bu anlamda incelenmeli, dönemin kosmolojik otoritesi olarak kabul edilen dünya-merkezli evren teorisine karşı yöneltilen Kopernikçi soruların izi sürülmelidir.
Ulusal Astronomi Kongreleri, (05 - 09 Eylül 2016)

Suggestions

Akademik dergilerin yayın kurullarında toplumsal cinsiyet temsiliyeti: Eğitim alanı örneği
Göktürk Ağın, Duygun (2022-02-01)
Bilimsel üretim süreçlerinde toplumsal cinsiyet, bilimsel üretkenlik, tanınırlık arasındaki ilişkiye yönelik mevcut literatür akademideki hiyerarşik yapılanmayı, bilimde tabakalaşmayı ve eşitsizlik biçimlerini tartışmaya açmaktadır. Bilimsel üretim süreçleri farklı eşitsizlik formlarını içermekte ve yeniden üretici mekanizmalar ile devamlılığını mümkün kılmaktadır. Bilimsel problemin tanımlanma sürecinin aktif ve sürekli öznelerinin kimler olduğu ve kimlerin temsiliyetinin bu süreçte varlığını tesis etmekte...
On the significance of idealizations in sciene
Eyim, Ahmet; Sayan, Erdinç; Department of Philosophy (2005)
The aim of this thesis is to investigate the problems that use of idealizations in science leads to. Idealizations are simplifications and therefore false descriptions of how actual objects behave. Presence of idealizations in scientific theories is the reason for the problems in our understanding of confirmation of theories and also of scientific explanations. Nevertheless, idealizations are ubiquitous especially in natural sciences. Scientists have to employ idealizations because of the complexity of the ...
Values, practices, and philosophy of science
Keler, Raşit Hasan; Grünberg, David; Department of Philosophy (2016)
The main aim of philosophy of science is to clarify the nature of science. I believe that this can only be achieved by specifying the values and practices of particular scientific theories and research traditions. Therefore this text is about practices of sciences and in particular, about what scientists and scientific communities prefer about and choose the theories, research programs, models, tools, data, hypothesis, theoretical frameworks, and all kinds of things they employ. What needs to be done is not...
An Ambient semantic intelligence model for scientific research
Subaşı, Ahmet; Bozşahin, Hüseyin Cem; Zeyrek Bozşahin, Deniz; Department of Cognitive Sciences (2016)
Scientific curiosity is the key motivation behind most of the scientific and philosophical achievements of human kind. It is defined in our theory as an intrinsically motivated desire to make sense of potentially everything that are proper subjects of science and philosophy. Paradoxically, the concept of scientific curiosity itself is one of the least studied subjects in the history of science and philosophy. In an age of ‘attention economy’ where the biggest problem is not the unavailability of information...
The heritage of the Vienna circle: the revival of empiricism through the assimilation of metaphysics
Kulandina, Yavgeniy; Bağçe, Samet; Department of Philosophy (2019)
This thesis aims to examine whether one can establish an evaluative account that can be efficiently applicable to the actual scientific practice. In this regard, the heritage of the Vienna Circle, particularly its ‘radical’ elaboration of empiricism implemented through the rejection of metaphysics, is taken as the starting point of analysis. Setting aside the limitations of the standard interpretation of the Vienna Circle, the heuristic aspects of Otto Neurath’s non-foundationalism are examined and further ...
Citation Formats
S. Bağçe, “Bilimsel pratiğin dinamikleri ve Kopernikçi sorular,” Erzurum, Türkiye, 2016, p. 246, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75003.