Türk İnşaat Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi

2002-09-27

Suggestions

Türk İnşaat Sektöründe Hukuksal Anlaşmazlıkların Oluşumu ve Nitelikleri
Birgönül, Mustafa Talat (null; 2001-11-03)
Türk İnşaat Sektöründe Stratejik Grup Analizi
Budayan, Cenk; Dikmen Toker, İrem; Birgönül, Mustafa Talat (null; 2007-10-31)
Stratejik grup analizinin amacı, aynı sektörde rekabet eden firmaların stratejik pozisyonlarına göre farklı kümeler oluşturup oluşturmadığının saptanmasıdır. Analiz sonuçları ışığında, kümelerin performansları arasında farklılıklar bulunup bulunmadığı araştırılarak, bir sektörde başarılı olmak için gerekli olan stratejik seçimler ve kümeleri birbirlerinden ayıran temel özellikler irdelenebilmektedir. Stratejik grup analizi için öncelikle şirketleri gruplandırmakta kullanılacak kavramsal modelin tanımlanması...
Türk İnşaat Sektörünün Rekabet Analizi
Birgönül, Mustafa Talat; Dikmen Toker, İrem (null; 2001-11-03)
Türk İnşaat Şirketlerinde Kurumsal Öğrenme: Mekanizmalar ve Kültürel Engeller
Dikmen Toker, İrem; Birgönül, Mustafa Talat (null; 2004-04-17)
Türk İmalat Sanayinde Ücret Liderliği
Erdil, Erkan (1997-01-01)
Citation Formats
İ. Dikmen Toker and M. T. Birgönül, “Türk İnşaat Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi,” 2002, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75109.