Türk İnşaat Sektörünün Rekabet Analizi

2001-11-03

Suggestions

Türk İnşaat Sektöründe Stratejik Grup Analizi
Budayan, Cenk; Dikmen Toker, İrem; Birgönül, Mustafa Talat (null; 2007-10-31)
Stratejik grup analizinin amacı, aynı sektörde rekabet eden firmaların stratejik pozisyonlarına göre farklı kümeler oluşturup oluşturmadığının saptanmasıdır. Analiz sonuçları ışığında, kümelerin performansları arasında farklılıklar bulunup bulunmadığı araştırılarak, bir sektörde başarılı olmak için gerekli olan stratejik seçimler ve kümeleri birbirlerinden ayıran temel özellikler irdelenebilmektedir. Stratejik grup analizi için öncelikle şirketleri gruplandırmakta kullanılacak kavramsal modelin tanımlanması...
Türk İnşaat Sektöründe Hukuksal Anlaşmazlıkların Oluşumu ve Nitelikleri
Birgönül, Mustafa Talat (null; 2001-11-03)
Türk İnşaat Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi
Dikmen Toker, İrem; Birgönül, Mustafa Talat (2002-09-27)
Türk İmalat Sanayinde Ücret Liderliği
Erdil, Erkan (1997-01-01)
Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik ve Karlılık
Danışoğlu, Seza; Güner, Zehra Nuray; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande(2016-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı 1958 – 2008 yılları arasında toplanan bankacılık verileri kullanılarak Türk bankacılık sektörü için etkinlik ve karlılık analizi yapmaktır. Çalışmada ilk olarak stokastik sınır yaklaşımı çerçevesinde bankaların maliyet ve karlılık etkinlikleri hesaplanacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde Türk bankacılık sektörü için bir karlılık denklemi tahmin edilecek ve endüstriyel organizasyon literatüründe yer alan “işbirliği” ve “etkin yapı” hipotezi gibi hipotezler test edilecektir. Çalışman...
Citation Formats
M. T. Birgönül and İ. Dikmen Toker, “Türk İnşaat Sektörünün Rekabet Analizi,” 2001, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79149.