Türk İnşaat Sektöründe Stratejik Grup Analizi

2007-10-31
Stratejik grup analizinin amacı, aynı sektörde rekabet eden firmaların stratejik pozisyonlarına göre farklı kümeler oluşturup oluşturmadığının saptanmasıdır. Analiz sonuçları ışığında, kümelerin performansları arasında farklılıklar bulunup bulunmadığı araştırılarak, bir sektörde başarılı olmak için gerekli olan stratejik seçimler ve kümeleri birbirlerinden ayıran temel özellikler irdelenebilmektedir. Stratejik grup analizi için öncelikle şirketleri gruplandırmakta kullanılacak kavramsal modelin tanımlanması, daha sonra da uygun bir kümeleme yönteminin seçilmesi gerekmektedir. Bu bildiri kapsamında, inşaat sektörüne uygun bir kavramsal model ve istatistiksel küme yöntemleri kullanılarak, Türk inşaat sektörü için gerçekleştirilen stratejik grup analizinin sonuçları irdelenecektir. Analiz, Türk Müteahhitler Birliği üyesi olan ortabüyük ölçekli inşaat şirketlerini kapsamaktadır. Sonuçlar, aralarında istatistiksel olarak anlamlı performans farklılıkları olan üç adet kümenin bulunduğuna işaret etmektedir. Gruplar arasındaki geçişi engelleyen en önemli bariyerlerin deneyim ve işveren ile ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, en yüksek performansı gösteren kümedeki tüm firmaların kalitede farklılaşma stratejisi kullandığı ve sistematik stratejik karar verme mekanizmalarına sahip olduğu gözlemlenmiştir. Analiz çıktıları yorumlanarak, Türk inşaat sektöründe rekabet eden firmalar için önerilerde bulunulacaktır.
Türk İnşaat Sektöründe Stratejik Grup Analizi", 4. İnşaat Yönetimi Kongresi, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2007

Suggestions

Türkiye’nin rekabetçi avantajı: Stratejik yönetim perspektifinden bir değerlendirme
Öz , Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2003-12-1)
Uluslararası rekabet gücü kavramının değişik boyutları çeşitli disiplinlerden pek çok araştırmacının ilgisini çekmiştir. İşletme literatüründe de konuya ilgide özellikle 1990’lı yıllarda belirgin bir artış gözlendiği söylenebilir. Bu makale, Türkiye’nin rekabetçi yapısının tarihsel gelişimini ve mevcut durumunu ortaya koymayı ve işletmenin alt dalları olan stratejik yönetim ve uluslararası işletme literatürlerindeki son tartışmalar ışığında Türkiye’nin rekabetçi yapısına ve rekabetçi avantajının nitel...
Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik ve Karlılık
Danışoğlu, Seza; Güner, Zehra Nuray; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande(2016-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı 1958 – 2008 yılları arasında toplanan bankacılık verileri kullanılarak Türk bankacılık sektörü için etkinlik ve karlılık analizi yapmaktır. Çalışmada ilk olarak stokastik sınır yaklaşımı çerçevesinde bankaların maliyet ve karlılık etkinlikleri hesaplanacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde Türk bankacılık sektörü için bir karlılık denklemi tahmin edilecek ve endüstriyel organizasyon literatüründe yer alan “işbirliği” ve “etkin yapı” hipotezi gibi hipotezler test edilecektir. Çalışman...
Türkiye deki Toprak Neminin NOAH Hidrolojik Yeryüzü Modeli İle İncelenmesi
Bulut, Burak; Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Sönmez, İbrahim; Şorman, Ali Ünal (2014-09-18)
Ülkemizde ve dünyada sosyoekonomik açıdan büyük maliyetlere sebebiyet veren tarımsal kuraklığın incelenmesi, bu doğal afetin niteliklerinin (şiddet, süre, etki alanı) anlaşılması ve mümkün olan tedbirlerin araştırılması açısından çok kritiktir. Tarımsal kuraklığı gözlemlemede kullanılan en önemli parametrelerden birisi olan toprak nemi farklı metotlar kullanılarak elde edilebilir. Toprak nemi verilerinin en yaygın, tutarlı ve güvenilir olanlarından birisi ise hidrolojik modellerden elde edilenleridir. Hidro...
DESIGN AND PROPOSITION OF TECHNOLOGY POLICIES TO DIFFUSE GREENHOUSE TECHNOLOGIES IN TURKEY: A CASE FOR SPEAKING PLANT APPROACH
Baykal, Serra; Aydınoğlu, Arsev Umur; Department of Science and Technology Policy Studies (2021-6)
Main purpose of this thesis is to explore closed cultivation environment as greenhouses under protected cultivation in Turkey, emphasizing advanced production methods in use, challenges of improving current operations and ways of diffusing advanced tools and equipment through policies. In order to specify needs and solutions towards diffusing greenhouse technologies, solutions compatible to Speaking Plant Approach are centered. Protected cultivation technologies are not diffused at the potential level in T...
Using Post-Project Reviews for Risk Assessment of Construction Projects
Shokouhi, Pegah; Birgönül, Mustafa Talat; Dikmen Toker, İrem; Department of Civil Engineering (2022-8-26)
Risk management (RM) is about identifying risk factors, analyzing their impacts on project success, and developing management strategies to mitigate them. Learning from previous projects to make better predictions in forthcoming projects is critical for the success of RM activities. Many construction companies conduct post-project reviews (PPRs) to record lessons learned (LL) from projects. However, if these reports do not contain the necessary risk-related information and are not prepared and stored ...
Citation Formats
C. Budayan, İ. Dikmen Toker, and M. T. Birgönül, “Türk İnşaat Sektöründe Stratejik Grup Analizi,” presented at the Türk İnşaat Sektöründe Stratejik Grup Analizi”, 4. İnşaat Yönetimi Kongresi, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2007, Türkiye, 2007, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82689.