Ada martısı (larus audouinii) Doğu Akdeniz popülasyonlarının yakın dönemli değişikliklerinin genetik yöntemler kullanılarak anlaşılması

2016-06-03
Yapan, Batuhan Çağrı
Perktaş, Utku
Karahan, Arzu
Oro, Daniel
Özkan, Korhan
"Besin zincirinin üst basamaklarında bulunan deniz kuşlarının varlığı ve yayılışı, kıyı ekosistemlerinin sağlığının ve insan faaliyetlerinin deniz ekosistemi üzerindeki etkilerinin izlenmesinde büyük öneme sahiptir. Geçtiğimiz yüzyılda birçok deniz kuşu türü insan faaliyetlerinin doğrudan veya dolaylı etkileriyle üreme alanlarını kaybetmiş ve tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 1960larda birey sayısı 600 çifte kadar gerileyen Ada Martısı (Larus audouinii) da bu türlerden biridir. Her ne kadar günümüzde popülasyon büyüklüğü 25000 çifte kadar yükselmişse de Bern Sözleşmesi'yle koruma altına alınmış bir tür olan Ada Martısı halen dengede bir popülasyona sahip değildir ve batı Akdeniz kıyılarında yer alan popülasyonlar dışında türün yayılışına ve popülasyon durumuna dair veri çok azdır. Çalışmamızın amacı, ülkemiz kıyılarında üreyen Ada martısı kolonilerini tespit edip moleküler işaretleyiciler kullanarak bu popülasyonların genetik yapısını, popülasyonlar arasındaki gen akışını ve ülkemiz kıyılarında üreyen popülasyonların batı Akdeniz'deki popülasyonlarla akrabalık durumunu ortaya çıkarmaktır. Çalışma kapsamında kullanılacak mikrosatellit bölgeler ve mitokondriyal DNA’nın D-Loop bölgesi günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan moleküler işaretleyicilere birer örnektir. Protein kodlamayan bu bölgeler yüksek mutasyon hızına sahiptir ve doğal seçilim üzerine bir etkileri yoktur. Çalışmada Aydıncık kıyılarından itibaren Karaburun'a kadar Ada Martısı kolonilerinin üremelerine uygun karasal yırtıcılardan ve insan etkisinden uzak, çalı vejetasyonlu, düz kayalık ortamı sağlayan kıyılarımız taranarak yuvalar tespit edilecek; yuvalarda bulunan yavrulardan tüy örnekleri toplanacaktır. Bu tüylerden izole edilen DNA üzerinde yakın akraba türler için belirlenmiş mikrosatellit bölgelerin primerleri ve D-loop bölgesi primeri kullanılacaktır. Uzunluk analizi yapılan mikrosatellit bölgeler ve D-loop bölgesi dizileri popülasyonların heterozigotluk oranı, birbiriyle akrabalık durumları ve popülasyonlar arasındaki gen alışverişi hakkında bilgiler verecektir. Ayrıca, yakın geçmişte önemli birey kaybı yaşayan türün yaşadığı genetik dar boğazın da açık bir şekilde saptanması beklenmektedir. Bu çalışmalara ek olarak, İspanya'da üreyen Ada Martısı popülasyonundan alınacak kan örnekleri kullanılarak ülkemiz kıyılarında üreyen popülasyonlarla batı Akdeniz popülasyonları karşılaştırılacak ve türün filocoğrafyası hakkında önemli bilgiler elde edilecektir."
Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, (31 Mayıs - 03 Haziran 2016)

Suggestions

The Role of Top-Down and Bottom-Up Control for Phytoplankton in a Subtropical Shallow Eutrophic Lake: Evidence Based on Long-Term Monitoring and Modeling
Mao, Zhigang; Gu, Xiaohong; Cao, Yong; Zhang, Min; Zeng, Qingfei; Chen, Huihui; Shen, Ruijie; Jeppesen, Erik (Springer Science and Business Media LLC, 2020-02-03)
Lake ecosystems are exposed to a range of anthropogenic pressures, particularly eutrophication, and in some cases also stocking and/or overfishing of top-predator fish species, all factors that have implications for the food web structure and which could lead to dominance of nuisance cyanobacteria. Restoration of degraded lakes demands insight into the relative role of top-down for bottom-up regulating forces. While knowledge about these forces in temperate lakes is extensive, comparatively little is known ...
Quantification of the Synergistic Effects of Eutrophication, Apex Predator Pressure, and Internal Processes on the Black Sea Ecosystem
Salihoğlu, Barış (2013-12-01)
In the present study, a model of the lower-trophic pelagic food web of the Black Sea is considered in order to provide a quantitative understanding of the marked changes in the food web structure in response to changing top-down and bottom-up control mechanisms due to eutrophication, overfishing, and climatic changes. The simulations consider three particular parameters controlling the changes in the ecosystem structure due to these stressors; (i) the magnitude of the nitrate flux into the euphotic layer fr...
Status And Structure Of Breeding Gull Populations In North Eastern Mediterranean Island
Yapan, Batuhan Çağrı; Perktaş, Utku; Karahan, Arzu; Oro, Danıel; Özkan, Korhan (null; 2016-10-01)
Seabirds are located at the top of the food web of coastal ecosystems. Therefore, the distribution and abundance of seabird populations is an important indicator of wellbeing of the marine ecosystems and the anthropogenic impacts on them. Audouin’s gull (Larus audouinii) has experienced a sharp population decline in 1960's. Although its Western Mediterranean population size has recently recovered; Audouin’s gull population is still not stable and there is not enough information on dispersal and status of it...
Identification of abiotic stress related MiRNAs in Thellungiella halophila ecotypes
Aysin, Ferhunde; Erson Bensan, Ayşe Elif; Öktem, Hüseyin Avni; Department of Biology (2015)
Environmental stress with climate change currently contributes to approximately 50% of crop loss occurring world-wide. Thellungiella halophila is a plant that is native to highly saline and semiarid environments and exhibits an exceptional ability to tolerate abiotic stress. Primarily, the determination of relatively high GSH/GSSG ratios (glutathione assay), elevated proline accumulation, less MDA (lipid peroxidation) production and increased anthocyanin levels and less reduced RWC of the T. halophila (Shan...
A coupled plankton-anchovy population dynamics model assessing nonlinear controls of anchovy and gelatinous biomass in the Black Sea
OĞUZ, Temel; Salihoğlu, Barış; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea (2008-01-01)
A coupled model of lower trophic levels and anchovy Engraulis encrasicolus ponticus population dynamics was developed to analyze the mechanisms controlling sharp anchovy and gelatinous zooplankton biomass transitions from the 1960s to the 1980s in the Black Sea. An increase in anchovy stocks from estimated low (similar to 300 kt) to moderate (similar to 700 kt) in the late 1960s was related to weakening piscivore predation pressure, slight nutrient enrichment of the basin during an early eutrophication phas...
Citation Formats
B. Ç. Yapan, U. Perktaş, A. Karahan, D. Oro, and K. Özkan, “Ada martısı (larus audouinii) Doğu Akdeniz popülasyonlarının yakın dönemli değişikliklerinin genetik yöntemler kullanılarak anlaşılması,” Ankara, Türkiye, 2016, p. 379, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75279.