Ada martısı (larus audouinii) Doğu Akdeniz popülasyonlarının yakın dönemli değişikliklerinin genetik yöntemler kullanılarak anlaşılması

2016-06-03
Yapan, Batuhan Çağrı
Perktaş, Utku
Karahan, Arzu
Oro, Daniel
Özkan, Korhan
"Besin zincirinin üst basamaklarında bulunan deniz kuşlarının varlığı ve yayılışı, kıyı ekosistemlerinin sağlığının ve insan faaliyetlerinin deniz ekosistemi üzerindeki etkilerinin izlenmesinde büyük öneme sahiptir. Geçtiğimiz yüzyılda birçok deniz kuşu türü insan faaliyetlerinin doğrudan veya dolaylı etkileriyle üreme alanlarını kaybetmiş ve tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 1960larda birey sayısı 600 çifte kadar gerileyen Ada Martısı (Larus audouinii) da bu türlerden biridir. Her ne kadar günümüzde popülasyon büyüklüğü 25000 çifte kadar yükselmişse de Bern Sözleşmesi'yle koruma altına alınmış bir tür olan Ada Martısı halen dengede bir popülasyona sahip değildir ve batı Akdeniz kıyılarında yer alan popülasyonlar dışında türün yayılışına ve popülasyon durumuna dair veri çok azdır. Çalışmamızın amacı, ülkemiz kıyılarında üreyen Ada martısı kolonilerini tespit edip moleküler işaretleyiciler kullanarak bu popülasyonların genetik yapısını, popülasyonlar arasındaki gen akışını ve ülkemiz kıyılarında üreyen popülasyonların batı Akdeniz'deki popülasyonlarla akrabalık durumunu ortaya çıkarmaktır. Çalışma kapsamında kullanılacak mikrosatellit bölgeler ve mitokondriyal DNA’nın D-Loop bölgesi günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan moleküler işaretleyicilere birer örnektir. Protein kodlamayan bu bölgeler yüksek mutasyon hızına sahiptir ve doğal seçilim üzerine bir etkileri yoktur. Çalışmada Aydıncık kıyılarından itibaren Karaburun'a kadar Ada Martısı kolonilerinin üremelerine uygun karasal yırtıcılardan ve insan etkisinden uzak, çalı vejetasyonlu, düz kayalık ortamı sağlayan kıyılarımız taranarak yuvalar tespit edilecek; yuvalarda bulunan yavrulardan tüy örnekleri toplanacaktır. Bu tüylerden izole edilen DNA üzerinde yakın akraba türler için belirlenmiş mikrosatellit bölgelerin primerleri ve D-loop bölgesi primeri kullanılacaktır. Uzunluk analizi yapılan mikrosatellit bölgeler ve D-loop bölgesi dizileri popülasyonların heterozigotluk oranı, birbiriyle akrabalık durumları ve popülasyonlar arasındaki gen alışverişi hakkında bilgiler verecektir. Ayrıca, yakın geçmişte önemli birey kaybı yaşayan türün yaşadığı genetik dar boğazın da açık bir şekilde saptanması beklenmektedir. Bu çalışmalara ek olarak, İspanya'da üreyen Ada Martısı popülasyonundan alınacak kan örnekleri kullanılarak ülkemiz kıyılarında üreyen popülasyonlarla batı Akdeniz popülasyonları karşılaştırılacak ve türün filocoğrafyası hakkında önemli bilgiler elde edilecektir."
Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, (31 Mayıs - 03 Haziran 2016)

Suggestions

The Role of Top-Down and Bottom-Up Control for Phytoplankton in a Subtropical Shallow Eutrophic Lake: Evidence Based on Long-Term Monitoring and Modeling
Mao, Zhigang; Gu, Xiaohong; Cao, Yong; Zhang, Min; Zeng, Qingfei; Chen, Huihui; Shen, Ruijie; Jeppesen, Erik (Springer Science and Business Media LLC, 2020-02-03)
Lake ecosystems are exposed to a range of anthropogenic pressures, particularly eutrophication, and in some cases also stocking and/or overfishing of top-predator fish species, all factors that have implications for the food web structure and which could lead to dominance of nuisance cyanobacteria. Restoration of degraded lakes demands insight into the relative role of top-down for bottom-up regulating forces. While knowledge about these forces in temperate lakes is extensive, comparatively little is known ...
Status And Structure Of Breeding Gull Populations In North Eastern Mediterranean Island
Yapan, Batuhan Çağrı; Perktaş, Utku; Karahan, Arzu; Oro, Danıel; Özkan, Korhan (null; 2016-10-01)
Seabirds are located at the top of the food web of coastal ecosystems. Therefore, the distribution and abundance of seabird populations is an important indicator of wellbeing of the marine ecosystems and the anthropogenic impacts on them. Audouin’s gull (Larus audouinii) has experienced a sharp population decline in 1960's. Although its Western Mediterranean population size has recently recovered; Audouin’s gull population is still not stable and there is not enough information on dispersal and status of it...
Quantification of the Synergistic Effects of Eutrophication, Apex Predator Pressure, and Internal Processes on the Black Sea Ecosystem
Salihoğlu, Barış (2013-12-01)
In the present study, a model of the lower-trophic pelagic food web of the Black Sea is considered in order to provide a quantitative understanding of the marked changes in the food web structure in response to changing top-down and bottom-up control mechanisms due to eutrophication, overfishing, and climatic changes. The simulations consider three particular parameters controlling the changes in the ecosystem structure due to these stressors; (i) the magnitude of the nitrate flux into the euphotic layer fr...
Identification of abiotic stress related MiRNAs in Thellungiella halophila ecotypes
Aysin, Ferhunde; Erson Bensan, Ayşe Elif; Öktem, Hüseyin Avni; Department of Biology (2015)
Environmental stress with climate change currently contributes to approximately 50% of crop loss occurring world-wide. Thellungiella halophila is a plant that is native to highly saline and semiarid environments and exhibits an exceptional ability to tolerate abiotic stress. Primarily, the determination of relatively high GSH/GSSG ratios (glutathione assay), elevated proline accumulation, less MDA (lipid peroxidation) production and increased anthocyanin levels and less reduced RWC of the T. halophila (Shan...
Evaluation of salt tolerance in sto transformed Arabidopsis thaliana and Nicotiana tabacum plants
Selçuk, Feyza; Yücel, Ayşe Meral; Department of Biology (2004)
Salinity is one of the limiting factors of crop development. Together with causing water loss from plant tissues, salinity also leads to ion toxicity. Under salt stress, increase in Ca+2 concentration in cytosol can decrease the deleterious effects of stress. The binding of Ca+2 to calmodulin initiates a signaling cascade involving the activation of certain transcription factors like STO and STZ. This signal transduction pathway regulates transport of proteins that control net Na+ influx across the plasma m...
Citation Formats
B. Ç. Yapan, U. Perktaş, A. Karahan, D. Oro, and K. Özkan, “Ada martısı (larus audouinii) Doğu Akdeniz popülasyonlarının yakın dönemli değişikliklerinin genetik yöntemler kullanılarak anlaşılması,” Ankara, Türkiye, 2016, p. 379, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75279.