Sağlıkla ilgili fiziksel aktivite eğitimi sonunda öğrenmeyi yaşama aktarmayı içeren aktif hafta uygulamasında üniversite öğrencilerinin deneyimleri

2017-11-18
Sağlık için fiziksel aktivite eğitimi sağlık, zindelik ve fiziksel uygunluk kavramlarının temellerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı “Sağlık için fiziksel aktivite ve spor” dersine katılan üniversite öğrencilerinin ders yılı sonunda günlük 10.000 adım hedefini içeren “Aktif Hafta Uygulaması” sırasındaki deneyimlerini incelemektir. Araştırma; 1) aktif hafta uygulaması boyunca öğrencilerin ne kadarı günlük 10.000 adım hedefine ulaşmıştır? 2) öğrencilerin günlük 10.000 adım hedefine ulaşmasını kolaylaştıran ve zorlaştıran unsurlar nelerdir? 3) aktif hafta süresince kullandıkları teknolojik aletler ve uygulamalar nelerdir? sorularına cevap aramaktadır. Çalışma, 2016-2017 eğitim- öğretim yılı güz döneminde lisans programında her bölümden öğrencinin alabildiği seçmeli sağlık için fiziksel aktivite ve spor dersine katılan 45 öğrenci (15 kadın, 30 erkek) ile yapılmıştır. Öğrencilerden “Aktif Hafta Uygulaması” süresince yaptıkları etkinlikler ve adım sayıları ile ilgili günlük tutmaları istenmiştir. Ayrıca, öğrenci deneyimleri ile ilgili veriler açık uçlu sorular içeren bir anket yoluyla öğrenme yönetim sistemi üzerinden toplanmıştır. Öğrencilerin %53.33’ü “aktif” (bilgiyi yaşama etkili bir şekilde transfer edebilen), %28.88’i “orta düzeyde aktif” (bilgiyi yaşama transfer edebilen), %17.77’si “Düşük seviyede aktif” (bilgiyi yaşama transfer edemeyen) olarak saptanmıştır. Öğrenci deneyimlerinin içerik analizi yöntemi ile analizi sonucunda katılımcıların bilgiyi yaşama transfer etmelerini kolaylaştıran ve zorlaştıran unsurların (1) bireysel (2) sosyal çevre (3) fiziksel çevre (4) okul sağlık/spor politikaları ve (5) diğer temalarına ayrıştığı görülmüştür. Öğrencilerin aktif hafta boyunca adımsayar, akıllı saat ve çeşitli telefon uygulamalarını kullandıkları anlaşılmıştır. Sonuç olarak, sağlık için fiziksel aktivite bilgisinin yaşama aktarıldığı aktif hafta uygulaması benzer dersler/eğitim müdahaleleri için anlamlı bir çalışmadır. Bu dersler/eğitim müdahaleleri tasarlanırken öğrencilerin amaca ulaşmasını kolaylaştıran, engelleyen unsurlar ve süreçte kullandıkları teknolojilerin dikkate alınması önerilir.
International Sport Sciences Congress, (15 - 18 Kasım 2017)

Suggestions

Effect of health related fitness physical education intervention on 9th grade students’ health related fitness knowledge, physical activity and physical fitness levels
Akıncı, Yasin; Kirazcı, Sadettin; Department of Physical Education and Sports (2014)
Purpose of this study was to investigate the effect of 8-week health related physical education course (HRFPEC) intervention on 9th grade students’ health related fitness knowledge (HRFK) level, physical activity level (PAL) and physical fitness levels. An experimental research design with two groups as HRFPEC and skill based physical education course with 154 students from conveniently assigned classes were measured before and after intervention. While experimental group attended the HRFPEC intervention, c...
Evaluation Of Emotional Conditions of Patients with Rheumatic Diseases Who Participated in Cognitive Exercise Therapy Approach Through Telerehabilitation with respect to the course of COVID-19 outbreak in Turkey
Taştekin, Elif; Yet, Barbaros; Department of Cognitive Sciences (2021-7-20)
Cognitive Exercise Therapy Approach (CETA) is an innovative exercise method that approaches patients from biological, social, and psychological perspectives. It takes advantage of physical exercises and cognitive therapy in a way to support each other. This study investigates the emotional states of patients with rheumatic diseases who participated in CETA during the Coronavirus outbreak and the quarantine period in 2020 and 2021 in Turkey. CETA has been applied to a group of patients for some time through ...
Exploring Design Requirements of Outdoor Fitness Equipment for Young People
Karadeniz, Aylin; Dursun, Melis; Töre Yargın, Gülşen (2019-06-04)
Outdoor Fitness Equipment (OFE) can support public health by making physical activity available to all segments of the society. However, our knowledge is limited regarding how young people can adopt this equipment. Therefore, this study set out to explore (1) motivators of young people to do sports, (2) their perspective towards being physically active outside and (3) how to increase their outdoor physical activity level and OFE usage through design. Therefore, a cultural probes study and interviews were co...
Women health related fitness participants perceived autonomy support and basic psychological needs in terms of exercise stages of change
Shabnam, Mehrtash; İnce, Mustafa Levent (2015-06-24)
Introduction Nowadays physical activity paradigm has been focused on health-related concept for promoting the healthy lifestyle. It is claimed that motivational climate might be influential on sport participants’ engagement and satisfaction of their basic psychological needs like autonomy, competence and relatedness (Duda, 2001). Using self-determination theory (Deci, & Ryan, 2008) as an effective concept in human behavior, the aim of this study was to examine the women health-related physical activity part...
Understanding college students motivation for physical activity participation The role of gender sport type and activity level
Yazıcı, Tuba; Koçak, Mehmet Settar; Sözeri, Barış; Altun, Merve (2016-07-14)
The present study aimed to investigate the motivational factors which has an influence on college students’ participation in recreational physical activities. In this sense, gender, sport type (team or/and individual sport) and level of physical activity (MET scores) differences within motivational dimensions were examined. In the frame of the current study, a convenience sampling strategy was utilized. 383 Middle East Technical University students (Mage= 21.42, SD=3.30) voluntarily participated to this stu...
Citation Formats
S. Sarıkaya and M. L. İnce, “Sağlıkla ilgili fiziksel aktivite eğitimi sonunda öğrenmeyi yaşama aktarmayı içeren aktif hafta uygulamasında üniversite öğrencilerinin deneyimleri,” Antalya, Türkiye, 2017, p. 1729, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75368.