Department of Physical Education and Sports, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (69)

Has File(s)
No (69)

Author
Hürmeriç Altunsöz, Irmak (27)
İnce, Mustafa Levent (16)
Söğüt, Mustafa (12)
Koçak, Mehmet Settar (11)
Devrilmez, Erhan (8)

Subject
Basketball (2)
Biological age (2)
Coincidence anticipation timing (2)
Fitness (2)
Tennis (2)

Date Issued
1997 - 1999 (3)
2000 - 2009 (7)
2010 - 2019 (50)
2020 - 2021 (8)

Item Type
Conference Paper (62)
Presentation (1)

Recent Submissions

The effects of physical activity mobile application usage on physical activity level, perceived health status, and exercise motivation in recreational athletes
Numanoğlu , Elif; Hürmeriç Altunsöz, Irmak; Söğüt, Mustafa (2021-12-03)
Does size really matter? The influence of cuff width on exercise responses for the blood flow restriction training: A systematic review
Boyacıoğlu, Fehmi Cem; Söğüt, Mustafa (2021-10-22)
Effect of lyengar yoga interventions on overall well-being in women with breast cancer: A systematic review
Aslan, Özlem; Söğüt, Mustafa (2021-10-21)
The postpartum recovery of athletes: A systematic review
Mikhaylova, Alena; Söğüt, Mustafa (2021-10-21)
Parkur Sporu; Eğitimde Yeni Bir Araç
Yolcu, Oğuzhan; Hürmeriç Altunsöz, Irmak; İnce, Mustafa Levent (2021-09-10)
Stages of Exercise Behavior Change and Perceived Exercise Benefits/Barriers among University Students
Yıldırım, Ahmet; Taş, Hakan; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2021-09-09)
Fiziksel Aktivite ve Halk Sağlığı Dersi Alan Öğrencilerin Fiziksel Aktiviteye Katılım Durumları ve Ders Hakkındaki Görüşleri
Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2020-06-13)
Recreational Exercise Motivation, Perceived Health and Physical Activity App Use among University Students
Hürmeriç Altunsöz, Irmak; Karayaprak, Güncem Dilan (2020-04-05)
Çocuklarda Algılanan Motor Yeterlilik Envanterinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması.
Mülazimoğlu Balli, Özgür; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2019-06-19)
Looking through the window of persons with disability to the world of without-disability
Aksoy, Ayşegül (null; 2019-06-18)
Adaptation of the Self-Confidence Scale for Teaching Games and Physical Activity Course
Ulu, Nilgün; Yazıcı, Tuba; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2019-04-26)
Agreement in estimates of body fat percentage between BIA and BMIbased body fat equations in female young adults
Altunsoy, Kübra; Söğüt, Mustafa; Kaya, Ömer Barış; Clark, Cain Ct (null; 2019-04-15)
PURPOSE: The purpose of this study was to compare body fat percentage (BF%) values estimated with various body mass index (BMI)-based BF% equations and bioelectrical impedance (BIA). METHODS: One hundred and eighty-three f...
Variations in adiposity, body fat percentage, and muscular strength, according to physical activity level in young adults
Kaya, Ömer Barış; Söğüt, Mustafa; Altunsoy, Kübra; Clark, Cain Ct (2019-04-14)
PURPOSE: The aims of this study were to examine the discrepancies between moderately physically active (MPA) and highly physically active (HPA) male (n=96, age=22.5±1.7 years) and female (n=85, age=21.3±1.6 years) young ad...
Content Knowledge Derived from Physical Education Teacher Education Programs
Dervent, Fatih; Devrilmez, Erhan; İnce, Mustafa Levent; Ward, Phillip (null; 2019-04-13)
Content knowledge (CK) consists of common content knowledge (CCK) and specialized content knowledge (SCK, Ward, 2009). CCK includes knowledge of the etiquette, rules, techniques and the tactics. SCK includes knowledge of h...
The adaptation of the sport event experience scale into Turkish
Yazıcı, Tuba; Yıldız, Alper; Koçak, Mehmet Settar (null; 2018-12-06)
Participation to sport events is an important aspect of experience. Given the importance of sport event experiences few empirical studies have been conducted to investigate the meaning attached to the experience of a sport...
Beden eğitimi öğretmenlerinin alana özgü öz yeterlik algıları
Yanık, Mehmet; Öztürk, Mehmet Ata; Savucu, Yüksel; Hünük, Deniz; İnce, Mustafa Levent (null; 2018-11-03)
Eş zamanlı gerçekleştirilen bilişsel ve motor görevin postür kontrolü üzerine etkisi
Babajimopoulos, Zeren; Yılmaz, Uğur; Arpınar Avşar, Pınar; Kirazcı, Sadettin (2018-11-03)
Amaç:Bu çalışmanın amacı farklı zorlukta postural motor görev sırasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bilişsel görevin postür kontrolü üzerine etkisinin incelenmesidir. Yöntem:19 gönüllü katılımcı (yaş:23±6 yıl, boy:1...
The differences of marketing strategies between real madrid football club and fenerbahçe sports club
Altun Ekici, Merve; Koçak, Mehmet Settar; Koca Arıtan, Canan; Garcia-manitz, Pablo; Luna-fernandez, Alvaro (2018-11-03)
Giriş ve Amaç Futbolun belirsiz, tutkulu ve ebedi rekabet yapısı düşünüldüğünde, bir kulübü rakiplerinden daha iyi ya da kötü yapan temel faktörler, futbol sektörünün rekabet ortamında, kulübün fark yaratacak stratejileri ...
Sportif yardımseverlik etkinliklerinde yaşanan deneyimlerin ve etkinliğe katılım motivasyonlarının davranışsal niyetlere etkisinin değerlendirilmesi
Yazıcı, Tuba; Yıldız, Alper; Koçak, Mehmet Settar (null; 2018-11-03)
Sportif yardımseverlik etkinlikleri hem boş zamanları aktif olarak değerlendirip olumlu deneyimler elde etme hem de güzel ve faydalı bir amaca hizmet etmesi bakımından çok değerli etkinlikledir. Bu tarz etkinliklere katılı...
Maturity status, morphology and fitness discrepancies between higher and lower ranked prepubertal male tennis players
Söğüt, Mustafa; Altunsoy, Kübra; Luz, Leonardo Go (2018-09-10)
PURPOSE: The aim of this study was to determine the discrepancies between higher and lower ranked prepubertal (maturity offset =-2.6 ± 0.4 years) tennis players regarding their biological maturity status, morphology, and m...
Citation Formats