Department of Physical Education and Sports, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (46)

Has File(s)
No (46)

Author
İnce, Mustafa Levent (13)
Söğüt, Mustafa (8)
Devrilmez, Erhan (7)
Hürmeriç Altunsöz, Irmak (7)
Koçak, Mehmet Settar (7)

Subject
Basketball (2)
Biological age (2)
Coincidence anticipation timing (2)
Fitness (2)
Tennis (2)

Date Issued
1997 - 1999 (3)
2000 - 2009 (1)
2010 - 2019 (41)

Recent Submissions

Looking through the window of persons with disability to the world of without-disability
Aksoy, Ayşegül (null; 2019-06-18)
Agreement in estimates of body fat percentage between BIA and BMIbased body fat equations in female young adults
Altunsoy, Kübra; Söğüt, Mustafa; Kaya, Ömer Barış; Clark, Cain Ct (null; 2019-04-15)
PURPOSE: The purpose of this study was to compare body fat percentage (BF%) values estimated with various body mass index (BMI)-based BF% equations and bioelectrical impedance (BIA). METHODS: One hundred and eighty-three f...
Variations in adiposity, body fat percentage, and muscular strength, according to physical activity level in young adults
Kaya, Ömer Barış; Söğüt, Mustafa; Altunsoy, Kübra; Clark, Cain Ct (2019-04-14)
PURPOSE: The aims of this study were to examine the discrepancies between moderately physically active (MPA) and highly physically active (HPA) male (n=96, age=22.5±1.7 years) and female (n=85, age=21.3±1.6 years) young ad...
Content Knowledge Derived from Physical Education Teacher Education Programs
Dervent, Fatih; Devrilmez, Erhan; İnce, Mustafa Levent; Ward, Phillip (null; 2019-04-13)
Content knowledge (CK) consists of common content knowledge (CCK) and specialized content knowledge (SCK, Ward, 2009). CCK includes knowledge of the etiquette, rules, techniques and the tactics. SCK includes knowledge of h...
The adaptation of the sport event experience scale into Turkish
Yazıcı, Tuba; Yıldız, Alper; Koçak, Mehmet Settar (null; 2018-12-06)
Participation to sport events is an important aspect of experience. Given the importance of sport event experiences few empirical studies have been conducted to investigate the meaning attached to the experience of a sport...
Eş zamanlı gerçekleştirilen bilişsel ve motor görevin postür kontrolü üzerine etkisi
Babajimopoulos, Zeren; Yılmaz, Uğur; Arpınar Avşar, Pınar; Kirazcı, Sadettin (2018-11-03)
Amaç:Bu çalışmanın amacı farklı zorlukta postural motor görev sırasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bilişsel görevin postür kontrolü üzerine etkisinin incelenmesidir. Yöntem:19 gönüllü katılımcı (yaş:23±6 yıl, boy:1...
Beden eğitimi öğretmenlerinin alana özgü öz yeterlik algıları
Yanık, Mehmet; Öztürk, Mehmet Ata; Savucu, Yüksel; Hünük, Deniz; İnce, Mustafa Levent (null; 2018-11-03)
The differences of marketing strategies between real madrid football club and fenerbahçe sports club
Altun Ekici, Merve; Koçak, Mehmet Settar; Koca Arıtan, Canan; Garcia-manitz, Pablo; Luna-fernandez, Alvaro (2018-11-03)
Giriş ve Amaç Futbolun belirsiz, tutkulu ve ebedi rekabet yapısı düşünüldüğünde, bir kulübü rakiplerinden daha iyi ya da kötü yapan temel faktörler, futbol sektörünün rekabet ortamında, kulübün fark yaratacak stratejileri ...
Sportif yardımseverlik etkinliklerinde yaşanan deneyimlerin ve etkinliğe katılım motivasyonlarının davranışsal niyetlere etkisinin değerlendirilmesi
Yazıcı, Tuba; Yıldız, Alper; Koçak, Mehmet Settar (null; 2018-11-03)
Sportif yardımseverlik etkinlikleri hem boş zamanları aktif olarak değerlendirip olumlu deneyimler elde etme hem de güzel ve faydalı bir amaca hizmet etmesi bakımından çok değerli etkinlikledir. Bu tarz etkinliklere katılı...
Effects of biological maturation on body composition, muscular strength, and agility in female tennis players
Söğüt, Mustafa; Altunsoy, Kübra; Kaya, Ömer Barış; Luz, Leonardo Go (2018-09-10)
PURPOSE: The purpose of this study was to examine the influences of biological maturation on body composition and motor fitness among young tennis players. METHODS: Forty-seven female players, 10.6-13.2 years of age (11.5 ...
Maturity status, morphology and fitness discrepancies between higher and lower ranked prepubertal male tennis players
Söğüt, Mustafa; Kaya, Ömer Barış; Altunsoy, Kübra; Luz, Leonardo Go (2018-09-10)
PURPOSE: The aim of this study was to determine the discrepancies between higher and lower ranked prepubertal (maturity offset =-2.6 ± 0.4 years) tennis players regarding their biological maturity status, morphology, and m...
A test of common content knowledge for gymnastics: a rasch analysis
Dervent, Fatih; Devrilmez, Erhan; İnce, Mustafa Levent; Ward, Phillip (2018-07-28)
Kuvvet Antrenmanlarında Hareketin Yapılış Hızının Kuvvet ÜzerineEtkisi
Ünlü, Gürcan; Gözübüyük, Ömer Batın; Koçak, Mehmet Settar (null; 2018-04-08)
Yüksek şiddetlerdeki kuvvet antrenmanlarının iskelet kasının hacmini arttırdığı ve sinir sistemine bağlı da olarak maksimum kuvveti geliştirdiği bilinmektedir. Daha önce yapılan çalışmalar kuvvet antrenmanlarında iç ve dış...
Sağlıkla ilgili fiziksel aktivite eğitimi sonunda öğrenmeyi yaşama aktarmayı içeren aktif hafta uygulamasında üniversite öğrencilerinin deneyimleri
Sarıkaya, Serap; Kavi, Nehir; İnce, Mustafa Levent (2017-11-18)
Sağlık için fiziksel aktivite eğitimi sağlık, zindelik ve fiziksel uygunluk kavramlarının temellerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı “Sağlık için fiziksel aktivite ve spor” dersine katılan üniversite öğrenci...
Oyun ve Fiziki Etkinler ile Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin Temel Boyutları ve Öğrenci Davranış Değişikliği
Bulca, Yeşim; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2017-10-22)
Badminton Sporcularının Forehand ve Backhand Vuruşlarındaki Sezinleme Zamanı Performanslarının İncelenmesi
Gülaç, Meryem; Yüksel, Oğuzhan; Devrilmez, Erhan; Kirazcı, Sadettin (2017-10-19)
Görsel perdeleme yaklaşımının basketbol sporcularının sezinleme zamanı performanslarına etkileri
Yüksel, Oğuzhan; Kirazcı, Sadettin; Bilgiç, Mert; Devrilmez, Erhan (2017-10-19)
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, görsel perdelemenin basketbol sporcularının sezinleme zamanına (SZ) etkisini incelemektir. 127 YÖNTEM: Çalışmaya yaşları 18 ile 25 arasında (Ort=14.2 yaş, Ss=3.81) değişen 19 üniversite...
Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgisi Testinin Güvenilirlik ve Geçerliği
Dervent, Fatih; Devrilmez, Erhan; İnce, Mustafa Levent; Ward, Phillip (2017-09-22)
Common content knowledge (CCK) is comprised of knowledge of rules, techniques, and tactics. In order to teach effectively, physical education teachers need to possess CCK. Literature review revealed few validated CCK tests...
Examining Youth Sport Coaches’ and Athletes’ Use and Value Perceptions of Teaching Styles
Kılıç, Koray; İnce, Mustafa Levent (2017-08-02)
Coaching effectiveness in youth sport mainly depends on coaches' competencies in creating an effective learning environment to reach the learning outcomes in youth sport. Those learning outcomes include the sport specific ...
Changes in kicking as a result of motor skill program in preschoolers
Hürmeriç Altunsöz, Irmak (null; 2017-07-21)
Citation Formats