Teknolojideki Eğilimler Işığında Türkiye’nin Öncelikli Alanları

2017-05-05
Erdil, Erkan
Bilim ve Teknoloji Politikaları Arş. Mrk. (ODTÜ – TEKPOL) Başkanı Prof. Dr. Erkan Erdil, ulusal ve uluslararası alanlarda dikkate alınması gereken parametreler olduğunu ifade ederek, “Üniversitelerde yapılan araştırmaların ticarileştirilmesi için teşvik edilmesi gibi sorunlar var. Bu çok kolay olmayacaktır. Araştırma personeli sayısının artırılması da sorun çünkü yeterli personel yok. Yapısal sorunlarla mğcadele ederken koordineli hareket edemiyoruz daha sistematik hareket etmeliyiz. Türkiye’nin bazı alanlarda yetenek ve kapasite sorunu var. “ açıklamasında bulundu. 10 yıl içerisinde canlı ile cansızı, doğal ile yapayı ayırmanın mümkün olmayacağını vurgulayan Drexel University Prof Dr. Banu Onaral, “Bu Türkiye için bir fırsat. Gayet dinamik bir toplumla karşı karşıyayız. Bilgi ve gelişme arzusu farklı bir yapı var.” dedi. Onaral, Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan sonra eğitim ve sanayi seferberliği yaptığını söylerken, dünyada kendini ispat etmiş ama bazı nedenlerden büyüyememiş yerel firmalarımız olduğunu söylerken sağlık sektörünün de bağımlılığının çok yüksek olduğunu dile getirdi.
Citation Formats
E. Erdil, “Teknolojideki Eğilimler Işığında Türkiye’nin Öncelikli Alanları,” presented at the Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı, (3 - 05 Mayıs 2017), İstanbul, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.argezirvesi.org/.