Eğitimde Eylem Araştırmaları

2019-01-01
Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce Dilinde Verilen Sosyal Bilimler Alan Dersleri üzerine Bir Eylem Araştırması Önerisi: ODTÜ'de Sosyolojiye Giriş Dersleri. (A Model for Action Research for Humanities Courses at the level of Higher Education: the Case of Introduction to Sociology Course at METU) Bu bölüm Türkiye’de yükseköğretimde İngilizce dili kullanımına ilişkin ODTÜ örneğinde tespit edilen bir sorunu anlamak ve mümkünse çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirmek amacıyla ortaklaşa gerçekleştirilen disiplinlerarası bir eylem araştırmasını tartışmayı amaçlamaktadır. Gerçekleştirilen araştırmanın aşama ve sonuçları detaylı olarak açıklanacak ve odaklanılan soruna dair bir dizi öneri sunulacaktır.
Citation Formats
B. C. Zırh and H. H. Kızılcık, Eğitimde Eylem Araştırmaları. 2019.