Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri

2001-01-01
Bu çalışmanın amacı Türkiye'deki ögretmenlerin bilgisayarları nasıl kullandıklarını ve ögretirnde bilgisayar kullanımını nasıl algıladıklarını onaya koymaktır. Araştırma için veriler, çeşitli konularda 95 soru içeren bir anket aracılIgı ile toplanmıştır. Araştırmaya Türkiye'nin üç şehrinden rasgele seçilen 27 okulda çalışan 202 ögretmen katılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre ögretmenlerin büyük çogunlugu bilgisayarların ögrenme ve ögretim sürecini olumlu etkileyecegini belinirken çok azı bu konuda kaygı taşımaktadır.

Citation Formats
K. Çağıltay, J. Çakıroğlu, N. Çağıltay, and E. Çakıroğlu, “Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri,” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 7, pp. 8–8, 2001, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75556.