Cumhuriyet Türkiye'si: kent ve köylerinden insan ve hane halkı profilleri

1999-03-01
Akşit, Bahattin
Şen, Mustafa
Citation Formats
B. Akşit and M. Şen, Cumhuriyet Türkiye’si: kent ve köylerinden insan ve hane halkı profilleri. 1999, p. 245.