Üst bilişsel sorgulamaya dayalı problem çözme yaklaşımının öz-düzenleme becerilerine etkisinin araştırılması

2017-04-01
Ay, Zeynep Sonay
Bulut, Safure
Yapılan çalışmalarla bir sınıf içi öğretim yöntemi olarak sorgulamaya dayalı yaklaşımın öğrencinin aktif katılımını desteklediği, merak duygusunu uyandırdığı, motivasyonunu arttırdığı ve konuya odaklanmalarını kolaylaştırdığı belirlenmiştir. Bu çalışmanın da amacı üst bilişsel sorgulamaya dayalı problem çözme yaklaşımının sınıf öğretmen adaylarının matematikte öz düzenleme becerilerine etkisi araştırmaktır. Öntest-sontest deney-kontrol gruplu yarı deneysel desen olarak yapılandırılan bu çalışma İç Anadolu Bölgesi’ndeki bir devlet üniversitesinde 110 birinci sınıf öğretmeni öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda, üst bilişsel sorgulamaya dayalı problem çözme yaklaşımı uygulanırken, kontrol grubunda ise geleneksel problem çözme yaklaşımı uygulanmıştır. Ölçme aracı olarak, Motivated Strategies For Learning Questionnaire (Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeği) kullanılmıştır. Verilerin analizinde Çok Değişkenli Kovaryans Analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, üst bilişsel sorgulayıcı problem çözme yaklaşımının öğretmen adaylarının öz düzenlemeye dayalı öğrenmenin alt bileşenlerinden konu değeri, öğrenme inançlarını kontrol, üst bilişsel öz düzenleme ve çaba düzenlemesi değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğunu gösterirken, diğer alt boyutlarda anlamlı bir etki bulunamamıştır. Çalışmada elde edilen tüm bulgular değerlendirildiğinde üst bilişsel sorgulamaya dayalı problem çözme yaklaşımının öz- düzenleme becerilerinin bazı alt boyutlarında geliştirici bir yöntem olduğu söylenebilir.
İlköğretim online

Suggestions

Investigating predictors of sense of efficacy beliefs of classroom science and mathematics teachers
GÜR, GÜLBİR; Çakıroğlu, Jale; Çapa Aydın, Yeşim (2012-10-01)
The purpose of this study was to examine the predictors of teachers' sense of efficacy. Data were collected from 383 science, mathematics, and classroom teachers using Teachers' Sense of Efficacy Scale and additional items for assessing predictors including gender, teaching field, years of teaching experience, satisfaction with performance, support from colleagues, support from parents, support from administration, and teaching resources. Data were analyzed by utilizing hierarchical regression analysis. Res...
INVESTIGATING PRE-SERVICE EARLY CHILDHOOD TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS THE COMPUTER BASED EDUCATION IN SCIENCE ACTIVITIES
Yılmaz, Nursel; ALICI, ŞULE (2011-07-01)
The purpose of this study was to investigate pre-service early childhood teachers' attitudes towards using Computer Based Education (CBE) while implementing science activities. More specifically, the present study examined the effect of different variables such as gender, year in program, experience in preschool, owing a computer, and the frequency of computer usage on pre-service early childhood teachers' attitudes towards using CBE while implementing science activities. The study was conducted by survey m...
Investigating the impact of teacher education strategies on preservice teachers' TPACK
Baran, Evrim; BİLİCİ, SEDEF CANBAZOĞLU; ALBAYRAK SARI, AYLİN; Tondeur, Jo (Wiley, 2019-01-01)
The purpose of this study was to examine preservice teachers' perceptions of the support their teacher education programs provide for developing their technological pedagogical content knowledge (TPACK). The research was conducted with 215 preservice teachers in the last year of teacher education programs and teaching certificate programs in three universities in Turkey. Data sources were the synthesis of qualitative evidence (SQD) scale that was validated in the Turkish context as part of this study and th...
Exploring preservice science teachers’ energy conservation behavior through motivation, psychological needs and attitude: further supported with their awareness
Çakır Yıldırım, Birgül; Yılmaz Tüzün, Özgül; Department of Elementary Education (2017)
The primary focus of this study was to examine the relationships among attitudes toward energy conservation, self-determined motivation and basic psychological needs of preservice science teachers. To this end a model showing the relationship among these variables was suggested. In order to better understand the observed relationships in the model, interviews with PSTs were conducted. For the purpose of the study mixed method was used. In quantitative part of the study, 1136 preservice science teachers, who...
Exploring the Effects of Science Writing Heuristic Approach on 8th Grade Students Metacognition
Tucel, Tuğçe; Çakıroğlu, Jale; Öztekin, Ceren (2015-09-04)
The purpose of this study was to explore the effects of Science Writing Heuristic (SWH) approach on middle school students' metacognition. For this purpose, a quasi-experimental research design, the non-equivalent control group post-test only design was used with the aim to compare the experimental and the comparison groups mean difference with respect to dependent variables. 60 eight grade students with a mean age of 14 years in two classes selected from one public school in an urban area. One class was ra...
Citation Formats
Z. S. Ay and S. Bulut, “Üst bilişsel sorgulamaya dayalı problem çözme yaklaşımının öz-düzenleme becerilerine etkisinin araştırılması,” İlköğretim online, pp. 547–565, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/2264.