Okul öncesi dönem çocuklarının hikâye anlama ile zihin kuramı becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

2018-10-01
Sarı, Burcu
Altun, Dilek
Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının hikâye anlama ile Zihin Kuramı becerileri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde Kırşehir il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı dört bağımsız anaokulunda eğitimine devam eden 133 (67 kız, 66 erkek) çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Zihin Kuramı Ölçeği ve Hikâye Anlama Soruları kullanılarak toplanmıştır. Çalışma kapsamında Frederick ve Ağustos Böceği ile Karınca hikâyeleri çocuklara okunmuştur. Araştırma bulguları, hikâye anlama toplam puanları ile Zihin Kuramı Ölçeği toplam puanları arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki (r=.46) olduğunu göstermiştir. Zihin Kuramı Ölçeği’nin alt boyutları ile Hikâye anlama toplam puanları arasındaki ilişki incelendiğinde, İçerik Yanlış İnanış alt boyutu en yüksek korelasyon katsayısına (r=.43) sahipken, Farklı İstek alt boyutu en düşük korelasyon katsayısına (r=.16) sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca, çocukların hikâye anlama ve Zihin Kuramı puanları arasında cinsiyet değişkeni açısından kızların lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Çalışma bulguları ilgili alanyazın ışığında tartışılmıştır.
Ana Dili Eğitimi Dergisi

Suggestions

A Multilevel analysis of home and classroom literacy environments in relation to preschoolers‘ early literacy development
Altun, Dilek; Tantekin Erden, Feyza; Snow, Catherine E.; Department of Elementary Education (2016)
This study aimed to investigate the characteristics of the preschool children‘s home and classroom literacy environments and to search for relationships between receptive and expressive vocabulary, phonological awareness and concepts about print development. The participants of study were 168 parents and their children attending five private preschools in Ankara. The two-wave data of the study was collected during the fall and spring semester of the 2014-2015 academic year. The findings of the study reveale...
Examination of early childhood educators' perspectives on transdiciplinary approach.
Demirci, Fatma; Demircan, Hasibe Özlen; Department of Early Childhood Education (2020)
A research study was conducted to investigate the perspective of early childhood educators on transdisciplinary approach. The participants of study were 20 early childhood educators who worked in public kindergartens Bartın, Turkey. The data was collected with a semi- structured interview. Findings of study demonstrated that early childhood educators have positive perspectives on integration of disciplines. Also, early childhood educators have positive perspectives on transdisciplinary approach such as inte...
An Investigation of the relationship between preschoolers' reading attitudes and home literacy environment
Altun, Dilek; Tantekin Erden, Feyza; Hatipoğlu, Çiler; Department of Early Childhood Education (2013)
The aim of this study was to investigate the relationship between preschool children’s reading attitudes and their home literacy environment. In addition, children’s perceptions of reading in terms of their reading attitudes were examined as a part of this study. The sample of this study consisted of 261 parents and their 5 year-old children who were enrolled preschool in Ankara, Turkey. The data of this study were collected through child interviews, demographic information forms, and the following question...
An Analysis of the effectiveness of quality indicators in early childhood education on subsequent science competency on a cross-country and Turkish case basis
Kaya, Elif; Olgan, Refika; Department of Early Childhood Education (2014)
The main aim of this study was to investigate the effectiveness of early childhood education on children’s subsequent science competency in PISA assessment. In doing so, the influence of country-level and student-level factors on children’s later competency on the PISA science literacy were also examined. Country-level indicators were determined following variables from past records: public and private expenditure in pre-primary education, pupil-teacher ratio, enrolment rate in pre-primary, duration in pre-...
Examining how early childhood education relate to narrative skills
Akdağ, Zeynep; Erdiller Akın, Zeynep Berna; Department of Educational Sciences (2008)
The aim of this study is to compare the narrative skills of first grade elementary students who had early childhood education and the narrative skills of first grade elementary students who did not have early childhood education and investigate their parents’ reading-related activities with them. In order to achieve this aim, the present study focuses on narratives produced by students who had early childhood education and students who did not have early childhood education using Mercer Mayer’s (1969) wordl...
Citation Formats
B. Sarı and D. Altun, “Okul öncesi dönem çocuklarının hikâye anlama ile zihin kuramı becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi,” Ana Dili Eğitimi Dergisi, pp. 945–960, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.anadiliegitimi.com/download/article-file/562300.