Şekillendirilebilir Hava Aracı Konseptleri

2010-02-01
Savunma Sanayii Gündemi

Suggestions

Object recognition and segmentation via shape models
Altınoklu, Metin Burak; Ulusoy, İlkay; Tarı, Zehra Sibel; Department of Electrical and Electronics Engineering (2016)
In this thesis, the problem of object detection, recognition and segmentation in computer vision is addressed with shape based methods. An efficient object detection method based on a sparse skeleton has been proposed. The proposed method is an improved chamfer template matching method for recognition of articulated objects. Using a probabilistic graphical model structure, shape variation is represented in a skeletal shape model, where nodes correspond to parts consisting of lines and edges correspond to pa...
Design and analysis of a linear shape memory alloy actuator
Söylemez, Burcu; Kadıoğlu, Fevzi Suat; Department of Mechanical Engineering (2009)
Shape memory alloys are new, functional materials used in actuator applications with their high power to weight ratio. The high strength or displacement usage of shape memory alloys makes them suitable for direct drive applications, which eliminate use of power transmission elements. The aim of this research is to develop the methodology and the necessary tools to design and produce linear shape memory alloy actuators to be used in missile systems, space applications, and test equipments. In this study, the...
Şekil bellekli CuZnAl alaşımlarının üretim ve karakterizasyonu
Bor, Şakir; Kalkanlı, Ali; Tarhan Bor, Elif; Saranlı, Gamze; Karabay, Ziya Yusuf; Özaygen, Altay(1998)
Şekil bellekli CuZnAl alaşımları, ticari saflıktaki malzemelerden ve tane inceltici TİB2 katkısı ile atmosfere açık indüksiyon ocağında üretilmiştir. Üretilen alaşımlar 22 mm başlangıç çapından 4.75 mm çapa sıcak dövülerek şekillendirilmişlerdir. CuZnAl üçlü faz diagramımn % 3, 4.5, 5 Al için ikili kesitleri oluşturulmuştur.. Alaşımların içyapıları geçirimli elektron mikroskopunda incelenmiş ve ana fazın düzenli DO3 yapısında olduğu belirlenmiştir. Düzenli ana fazın, Ms sıcaklığının altına soğutulduğunda ve...
Şekil Deformasyonu ile Duruş Eniyilemesi
Sahillioğlu, Yusuf(2016-12-31)
Bilgisayar grafiği alanındaki bu projemizde özgün şekil deformasyonu algoritmaları tasarlayarak mevcut 3B modelleri özel duruşları getireceğiz. Bu özel duruşları detayları-koruyan (detail-preservşng) doğal poz (canonical pose) ve 2B eskiz ile örtüşen 3B poz olarak tanımladık. Bu özel pozları elde ettiğimiz takdirde çok önemli uygulamalar geliştirebileceğiz (örn. veritabanından şekil bulup getirme). Ayrıca zorlu 3B modelleme sürecini basite indirgeyerek tüketici konumdaki birçok ilgili kullanıcıyı potansiyel...
Disconnected skeletons for shape recognition
Aslan, Çağrı; Adalı, Orhan; Department of Computer Engineering (2005)
This study presents a new shape representation scheme based on disconnected symmetry axes along with a matching framework to address the problem of generic shape recognition. The main idea is to define the relative spatial arrangement of local symmetry axes in a shape centered coordinate frame. The resulting descriptions are invariant to scale, rotation, small changes in viewpoint and articulations. Symmetry points are extracted from a surface whose level curves roughly mimic the motion by curvature. By inc...
Citation Formats
S. Özgen, Y. Yaman, G. Bayram, M. Şahin, and Y. Uludağ, “Şekillendirilebilir Hava Aracı Konseptleri,” Savunma Sanayii Gündemi, pp. 59–65, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76004.