Hide/Show Apps

Şekil bellekli CuZnAl alaşımlarının üretim ve karakterizasyonu

Download
1998
Bor, Şakir
Kalkanlı, Ali
Tarhan Bor, Elif
Saranlı, Gamze
Karabay, Ziya Yusuf
Özaygen, Altay
Şekil bellekli CuZnAl alaşımları, ticari saflıktaki malzemelerden ve tane inceltici TİB2 katkısı ile atmosfere açık indüksiyon ocağında üretilmiştir. Üretilen alaşımlar 22 mm başlangıç çapından 4.75 mm çapa sıcak dövülerek şekillendirilmişlerdir. CuZnAl üçlü faz diagramımn % 3, 4.5, 5 Al için ikili kesitleri oluşturulmuştur.. Alaşımların içyapıları geçirimli elektron mikroskopunda incelenmiş ve ana fazın düzenli DO3 yapısında olduğu belirlenmiştir. Düzenli ana fazın, Ms sıcaklığının altına soğutulduğunda veya gerilim uygulandığında 18R1 martensit yapısına dönüştüğü gözlenmiştir. Alaşımların şekil bellek davranışı değişen gerilim, gerinim ve sıcaklık parametreleri olarak özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş bir burma test cihazında belirlenmiştir. Döngüsel yüklemenin şekil bellek davranışına etkisi serbest geri dönüşüm, kısıtlı geri dönüşüm ve süperelastiklik deneyleri ile çalışılmıştır. Döngü sonucunda, geri kazanilamayan ve şekil bellek davranışının verimini belirleyen kalıcı gerinimin hızla azalarak sıfıra ulaştığı, çift yönlü şekil bellek özelliğinin oluştuğu, süperelastik davranışın kararlılaştığı ve iyileştiği gözlenmiştir. Şekil bellek ve süperelastiklik uygulama tasarımlarında kullanılabilecek kısıtlanmış geri dönüşüm verileri sunulmaktadır.