Şekil bellekli CuZnAl alaşımlarının üretim ve karakterizasyonu

Download
1998
Bor, Şakir
Kalkanlı, Ali
Tarhan Bor, Elif
Saranlı, Gamze
Karabay, Ziya Yusuf
Özaygen, Altay
Şekil bellekli CuZnAl alaşımları, ticari saflıktaki malzemelerden ve tane inceltici TİB2 katkısı ile atmosfere açık indüksiyon ocağında üretilmiştir. Üretilen alaşımlar 22 mm başlangıç çapından 4.75 mm çapa sıcak dövülerek şekillendirilmişlerdir. CuZnAl üçlü faz diagramımn % 3, 4.5, 5 Al için ikili kesitleri oluşturulmuştur.. Alaşımların içyapıları geçirimli elektron mikroskopunda incelenmiş ve ana fazın düzenli DO3 yapısında olduğu belirlenmiştir. Düzenli ana fazın, Ms sıcaklığının altına soğutulduğunda veya gerilim uygulandığında 18R1 martensit yapısına dönüştüğü gözlenmiştir. Alaşımların şekil bellek davranışı değişen gerilim, gerinim ve sıcaklık parametreleri olarak özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş bir burma test cihazında belirlenmiştir. Döngüsel yüklemenin şekil bellek davranışına etkisi serbest geri dönüşüm, kısıtlı geri dönüşüm ve süperelastiklik deneyleri ile çalışılmıştır. Döngü sonucunda, geri kazanilamayan ve şekil bellek davranışının verimini belirleyen kalıcı gerinimin hızla azalarak sıfıra ulaştığı, çift yönlü şekil bellek özelliğinin oluştuğu, süperelastik davranışın kararlılaştığı ve iyileştiği gözlenmiştir. Şekil bellek ve süperelastiklik uygulama tasarımlarında kullanılabilecek kısıtlanmış geri dönüşüm verileri sunulmaktadır.

Suggestions

Çift Fazlı Çeliklerin Yüksek Sıcaklık ve Endüstriyel Deformasyon Hızlarında Şekillendirilebilirliği
Efe, Mert; Şimşir, Caner(2019)
Çift fazlı çelikler (DP), yüksek sertlik ve dayanım (martensit fazı) ve sekillendirilebilirlige (ferritfazı) bir arada sahip olmaları nedeniyle önem kazanmıslardır. Bununla birlikte, endüstriyelsekillendirme yöntemlerinde sekillendirme hızı arttıkça ortamın adiyabatik hale gelmesi,sekillendirilen parçanın sıcaklıgında belirgin bir artısa neden olmaktadır. Bu sıcaklık artısı iseiçyapısal degisiklikler ve plastik akısın dengesizlesmesi yoluyla sekillendirilebilirlik sınırdegerlerinde azalmaya sebep olabilmekt...
Al-Esaslı Metalik Cam Alaşımlarından Amorf/Nanokristal Kompozit Dizaynı ve Üretimi
Kalay, Yunus Eren; Övün, Mert(2015)
Alüminyum alaşımları hafif, sağlam ve kolay işlenebilme özellikleri ile havacılık, uzay ve savunma sanayi uygulamaları için vazgeçilmez malzemeler arasındadır. Özellikle 2000, 7000 ve 8000 serisi alüminyum alaşımlar, özel ısıl işlemler sonrası yüksek mukavemete sahip malzemeler haline dönüşmektedir. Alüminyum alaşımlar mekanik özellikler açısından gelişme göstermelerine rağmen teorik hesaplamalar bulundukları konumun çok daha üstünde değerlere sahip olabileceklerini işaret etmektedir. Bu konuma ulaşmadaki e...
Etkin Hidrojen Depolama İçin Kabuklu Nanoparçacıkların Üretimi
Tan, Semra; Eyövge, Cavit; Öztürk, Tayfur; Şahin, Onur Ezgi; Aktekin, Burak; Çakmak, Gülhan; Aydınol, Mehmet Kadri; Kalay, Yunus Eren(2016)
Gerek gaz fazında hidrojen depolama gerekse elektrokimyasal hidrojen depolamada AB5 bileşikleri yaygın tarzda kullanılmaktadır. Tipik örneği LaNi5 olan bu bileşikler nadir toprak elementlerine dayalı olup temin edilebilirlikleri kısıtlıdır. Bu çalışma, nadir toprak elementi içermeyen kompozisyonlara odaklanmakta ve etkin hidrojen depolamayı mümkün kılan koşulları belirlemeyi hedeflemektedir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Mg2Ni bileşiğini esas almakta ve bu bileşiğin nanoboyutta termal plaz...
Yükleme doğrultusu ve uzun süreli yaşlandırmanın 2090 alüminyum - lityum alaşımında yorulma çatlağı büyümesine etkisi
Doruk, Mustafa; Anık, Mustafa(1996)
1000 saate ulaşan, 150, 165 ve 180°C sıcaklıklardaki uzun süreli ısınmaların, 2090 Alüminyum-Lityum alaşımlannda yorulma çatlakları büyümesini ne ölçüde etkiledikleri incelendi, ve elde edilen sonuçlar tuzlu su çözeltisi içinde bulunanlarla karşılaştırıldı. Doğru akım-potansiyel farkı tekniğinin uygulandığı araştırmada çatlak hızı ölçümleri 1.6 mm kalınlığında levhadan alınan 40x200 mm büyüklüğündeki örneklerle yapıldı. Bu çalışmanın amaçlarından biri de, çatlak büyüme tavımın yükleme doğrultusundan ne dere...
SiC, TiC, ve TiB2 parçacıkları ile kuvvetlendirrilmiş alüminyum kompozitlerin sıkıştırma döküm yöntemi ile üretimi ve özelliklerinin incelenmesi
Sarıoğlu, Filiz; Kalkanlı, Ali(1997)
Bu çalışmada, SiC, TiC ve T1B2 parçacıklar ile takviye edilmiş alüminyum esaslı kompozit malzemeler sıkıştırma döküm yöntemi kullanılarak üretildi. Bu yöntemle döküm parçadaki gözenekler yok edildi. Ayrıca hızlı katılaşma koşullan sağlanarak parçacık dağılımı iyileştirildi. Kompozitlerin döküm sonrası iç yapı ve mekanik özellikleri incelendi. İç yapı çalışmaları kompozit numunelerde ince çökeltilerin oluştuğunu gösterdi. Bunlar hızlı soğuma sırasında matriks ve takviye parçacıklar arasındaki farklı genleşme...
Citation Formats
Ş. Bor, A. Kalkanlı, E. Tarhan Bor, G. Saranlı, Z. Y. Karabay, and A. Özaygen, “Şekil bellekli CuZnAl alaşımlarının üretim ve karakterizasyonu,” 1998. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRVME9Uaz0.