2 AminoDMAP ve Kinin Temelli Bifonksiyonel Organokatalizörler ile 1 Nitropropanın Nitroolefinlere Enantiyoseçici Michael Katılması

2015-03-22
Citation Formats
E. Dündar and C. Tanyeli, “2 AminoDMAP ve Kinin Temelli Bifonksiyonel Organokatalizörler ile 1 Nitropropanın Nitroolefinlere Enantiyoseçici Michael Katılması,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76103.