2 Benzimidazol Türevi Bileşiğin Nükleik Asitler İle Etkileşimlerinin İncelenmesi

2018-12-31
Üçlü DNA sarmal yapılarının önemi bu yapıların anti-gen stratejilerinde kullanılabilceğinin ortaya çıkması ile önem kazanmıştır. Anti-gen stratejilerindeki temel hedeflerden ilki üçüncü bir dizinin DNA ikili sarmlarına bağlanarak üçlü sarmal yapı oluşturması ve bu şekilde transkripte görev alan proteinlerin, polimerazların vb. gene bağlanmalarının engellemesidir. Anti-gen stratejilerindeki sorunlardan birisi ise genelde oluşturulan üçlü sarmal yapıların yeterince stabile (sağlam) olmamalarından dolayı ikili sarmaldan kolay bir şekilde ayrılmalarıdır. Bu sorunun bir çözümü üçlü sarmal yapıların sağlamlığını bu yapılara bağlanan küçük moleküller kullanarak arttırmaktır. Bu sebepten dolayı üçlü sarmal yapıları hedef alan terapötik ilaçların tasarımı ve sentezi son yıllarda önem kazanmıştır. Bu proje kapsamında azabütil ve azaizobütil bileşiklerinin üçlü sarmal yapıya sahip poly(dA)*poly(dT)*poly(dT) nükleik asiti ile ile olan etkileşimlerini in-vitro çalışmaları ile incelemektir. Bu kapsamda UV-Vis termal denatürasyon, Circular Dichroism ve AFM çalışmaları ile her iki bileşiğin de polyd(A)*poly(dT)*poly(dT) üçlü sarmalı, poly(dA)*poly(dT) ikili sarmalı ve poly(dA) tekli zinciri ile olan etkileşimleri incelenerek, karşılaştırılacaktır. Amacımız bu moleküllerin üçlü sarmal yapılar ile ikili sarmal yapılara olan ilgililerini belirlemek, ve bu moleküllerin ilaç adayı olma potansiyellerini belirlemektir.

Suggestions

STUDIES ON CHIROPTICAL PROPERTIES OF 2-CARBOXY-5,6-BENZOCOUMARIN: EFFECT OF SIDE CHAIN
Öztürk, Perihan; Akdağ, Akın; Department of Chemistry (2022-10-21)
The synthesis and examination of chiroptical materials are essential for their considerable potential in diverse applications. With that, induced chirality is a particular condition for the design of chiroptical compounds where the chiral information of a chiral compound is transferred to a UV-Vis reporter. This approach allows the utilization of numerous chiral compounds for chiroptical studies. Accordingly, in this study, the use of 2-carboxy-5,6-benzocoumarin (3-oxo-3H- benzo[f]chromene-2-carboxylic acid...
Investigating the interactions of azacyanines with triplex nucleic acids
Tütüncü , Serra; Persil Çetinkol, Özgül; Department of Biomedical Engineering (2020-9)
Triple helical nucleic acid structures have gained substantial attention with the emergence of anti-sense and anti-gene strategies. In anti-gene strategies, the idea is to form a triple helical structure in the gene by binding a third nucleic acid sequence into the major groove of that gene. Therefore, the binding of transcription proteins, polymerases, etc. to that gene could be prevented to ultimately result in the inhibition of the transcription. One of the challenges in anti-gene strategies is the ...
Azasiyanin 3 ve Türevi Bileşiklerin Üçlü Sarmal Yapıya Sahip Nükleik Asitler İle Etkileşimlerinin İncelenmesi
Persil Çetinkol, Özgül(2019-08-15)
Üçlü DNA sarmal yapıları anti-gen ve anti-sense stratejilerinin ortaya çıkması ile önem kazanmıştır. Fakat, anti-gen stratejilerindeki en temel sorun, oluşturulan üçlü sarmal yapıların yeterince sağlam olmaması ve üçüncü dizinin kolaylıkla ikili sarmaldan ayrılmasıdır. Bu sorunun bir çözümü üçlü sarmal yapıların karalılığını bu yapılara bağlanan küçük molekülleri kullanarak arttırmaktır. Bu projenin de en temel amacı üçlü sarmal DNA yapılarına kuvvetli bir şekilde bağlanan ve bu yapıları sağlamlaştıra...
The enantioselective synthesis of 2-indolyl-1-nitro derivatives and BODIPY dyes in the presence of chiral bifunctional squaramide organocatalysts
Dündar, Esra; Tanyeli, Cihangir; Department of Chemistry (2022-8)
In our research group, chiral bifunctional squaramides with different basic units have been synthesized and evaluated in various asymmetric reactions. To test the catalytic activity of organocatalysts, Friedel-Crafts alkylation of indoles with nitroolefins was selected as a model reaction in the first part of the study. 19 different 2-indolyl-1-nitro derivatives were synthesized with up to >99% ee in the presence of sterically encumbered tert-butyl substituted squaramide/quinine. Besides, 2-adamantyl squara...
2-D Elmas Tabanlı Kapasitif Mikroüretilmiş Ultrasonik Çevirgeçlere Yönelik Özgün Entegre Devre Tasarımı Ve Karakterizasyonu
Bayram, Barış(2012-12-31)
Bu araştırma projesinin amacı elmas malzeme kullanılarak üretilecek 2-D kapasitif mikroüretilmiş çevirgeçler (CMUT) için tasarlanacak entegre devrenin (IC) deneysel olarak testlerinin yapılması ve sonuçlarının literatüre kazandırılmasıdır. Elmas membranlı 1- D CMUT’ların mikroüretimine yönelik özgün bir üretim teknolojisi geliştirilmiş ve bu teknoloji kullanılarak CMUT üretimi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Devam eden TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında 2-D CMUTların üretim süreci üzerinde çalışılmaktadır. Eld...
Citation Formats
S. Tütüncü, Ö. Persil Çetinkol, and B. Ercan, “2 Benzimidazol Türevi Bileşiğin Nükleik Asitler İle Etkileşimlerinin İncelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61387.