2 Benzimidazol Türevi Bileşiğin Nükleik Asitler İle Etkileşimlerinin İncelenmesi

2018-12-31
Üçlü DNA sarmal yapılarının önemi bu yapıların anti-gen stratejilerinde kullanılabilceğinin ortaya çıkması ile önem kazanmıştır. Anti-gen stratejilerindeki temel hedeflerden ilki üçüncü bir dizinin DNA ikili sarmlarına bağlanarak üçlü sarmal yapı oluşturması ve bu şekilde transkripte görev alan proteinlerin, polimerazların vb. gene bağlanmalarının engellemesidir. Anti-gen stratejilerindeki sorunlardan birisi ise genelde oluşturulan üçlü sarmal yapıların yeterince stabile (sağlam) olmamalarından dolayı ikili sarmaldan kolay bir şekilde ayrılmalarıdır. Bu sorunun bir çözümü üçlü sarmal yapıların sağlamlığını bu yapılara bağlanan küçük moleküller kullanarak arttırmaktır. Bu sebepten dolayı üçlü sarmal yapıları hedef alan terapötik ilaçların tasarımı ve sentezi son yıllarda önem kazanmıştır. Bu proje kapsamında azabütil ve azaizobütil bileşiklerinin üçlü sarmal yapıya sahip poly(dA)*poly(dT)*poly(dT) nükleik asiti ile ile olan etkileşimlerini in-vitro çalışmaları ile incelemektir. Bu kapsamda UV-Vis termal denatürasyon, Circular Dichroism ve AFM çalışmaları ile her iki bileşiğin de polyd(A)*poly(dT)*poly(dT) üçlü sarmalı, poly(dA)*poly(dT) ikili sarmalı ve poly(dA) tekli zinciri ile olan etkileşimleri incelenerek, karşılaştırılacaktır. Amacımız bu moleküllerin üçlü sarmal yapılar ile ikili sarmal yapılara olan ilgililerini belirlemek, ve bu moleküllerin ilaç adayı olma potansiyellerini belirlemektir.
Citation Formats
Ö. Persil Çetinkol, B. Ercan, and S. Tütüncü, “2 Benzimidazol Türevi Bileşiğin Nükleik Asitler İle Etkileşimlerinin İncelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61387.