Genç Nesil Arasında Yaygınlaşan Bir Bağımlılık: Akıllı Telefon Bağımlılığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

2018-06-01
Hamutoğlu, Nazire Burçin
Gezgin, Deniz Mertkan
Samur, Yavuz
Yıldırım, İbrahim Soner
Citation Formats
N. B. Hamutoğlu, D. M. Gezgin, Y. Samur, and İ. S. Yıldırım, “Genç Nesil Arasında Yaygınlaşan Bir Bağımlılık: Akıllı Telefon Bağımlılığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi,” pp. 212–231, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76110.