Genç Mimarların Yarışma Deneyimleri ve Yarışmaların ‘Görünür Olmayan’ Süreçleri Üzerine Bir Değerlendirme

2013-05-07
Kömez Dağlıoğlu, Esin
Malkamak Kayaçetin, Berna
Batırbek, Canay

Suggestions

Genç Sürücülerde Öfke Deneyimleri: Bir Nitel Analiz Çalışması
Ergin, Uluğhan; Fındık, Gizem; Öz, Bahar (2020-04-01)
İnsan faktörünü de içerisinde barındıran trafik sistemi, sürücülerin gerek yaşadıkları tehlikeleri olaylarla gerekse diğer yol kullanıcılarıyla olan etkileşimleriyle öfke duygusunu deneyimleyebildikleri açık bir sistemdir. Özellikle genç sürücü grubunda daha yaygın gözlemlenebilen bu öfke durumu, risk algısından sapkın sürücülüğe kadar birçok değişken üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Bu araştırmanın temel hedefi, genç sürücü grubunun trafikte yaşadığı olaylar sonucunda hissettiği öfkeyi derinlemes...
Genç Yetişkin Bireylerin Egzersiz Öz Yeterlik ve Egzersize Bakış Açılarının Cinsiyet ve Egzersiz Davranışı Değişim Basamaklarına göre İncelenmesi
Miçooğulları, Bülent Okan; Cengiz, Cevdet; Aşçı, Fevziye Hülya; Kirazcı, Sadettin (Hacettepe Üniversitesi , 2010-06-01)
Bu çalışmanın amacı, Prochaska ve DiClemente tarafından 1984 yılında egzersiz davranışının açıklanması ve belirlenmesi amacı ile önerilen Kuramlar Üstü Model (KÜM) göz önünde bulundurularak, 18-29 yaşları arasındaki bireylerin egzersiz özyeterliklerinin ve egzersizin olumlu/olumsuz yönlerini algılama düzeylerinin cinsiyet ve egzersiz davranışı değişim basamaklarına göre karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya, 249 erkek Xyaş = 22.59 1.90 ve 257 kadın Xyaş = 21.99 1.77 toplam 506 kişi gönüllü olarak katılmıştır. K...
Genç Öğretim Üyelerinin Üniversitede Eğitim Verme Konusundaki Görüşlerinin Ve Öğrencilerinin Bakış Açılarının İncelenmesi.
Haser, Çiğdem(2009-12-31)
Bu çalışma kapsamında ODTÜ Mühendislik Fakültesi'ne bağlı bölümlerde görev yapmakta olan genç öğretim üyelerinin öğretmeyi öğrenme süreçleri incelenerek öğretim sırasında karşılaştıkları zorluklar ve bunlarla başa çıkarken kullandıkları yöntemler, destek aldıkları kişi ya da süreçler ortaya çıkarılacaktır. Öğretilen bilginin doğası, mühendislik eğitiminde genel olarak benimsenen eğilimler ve kurumsal sorumlulukların öğretmeyi öğrenme sürecine etkileri ortaya çıkarılacaktır. Çalışma kapsamında nitel araştır...
Genç Yetişkin Kadınlarda Zayıflama Haplarına Yönelik Tutumları Ölçen Bir Ölçeğin Geliştirilmesi
Cihan, Burçin; Bozo Özen, Özlem (2012-01-01)
Zayıfl ama hapı kullanımı sağlığa olumsuz etkileri olan bir yöntem olmasına rağmen kullanımı oldukça yaygındır (örn., altın çilek ve Hatay biberi). Bu çalışmanın amacı genç yetişkin kadın örnekleminde (19-39 yaş) bu haplara yönelik tutumları değerlendirmek için bir ölçek geliştirmektir. Ölçek 208 kadına seçkisiz örnekleme yoluyla uygulanmıştır. Sonuçlar, ölçeğin 3 faktörlü (kilo yöntemi, kişisel normlar ve güvenilir olma) olduğunu, iç tutarlılık güvenilirliğinin (α = .93) ve vücut algısı ölçeği ile korelasy...
Genç Sürücülerde Sürücü Becerileri ve Sürücü Davranışları Arasındaki İlişki
Öztürk, İbrahim; Özkan, Türker (2018-10-01)
Karayolu trafik kazaları dünya genelinde tüm yaş grupları, özellikle genç sürücüler, için önde gelen halk sağlığı problemlerinden biridir. Sürücü davranışları ve sürücü becerileri kazaya etki eden önemli insan faktörlerindendir. Özellikle sürücü davranışları ve sürücü becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi trafik ortamındaki insan faktörlerinin doğası ile ilgili detaylı bilgi sunmaktadır. Bu çalışmada, genç sürücülerde sürücü davranışları ve sürücü becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çal...
Citation Formats
E. Kömez Dağlıoğlu, B. Malkamak Kayaçetin, and C. Batırbek, “Genç Mimarların Yarışma Deneyimleri ve Yarışmaların ‘Görünür Olmayan’ Süreçleri Üzerine Bir Değerlendirme,” 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86061.