Yeni Öğretim Yılında Üniversiteleri Bekleyen Sorunlar

2015-09-01

Suggestions

Class Dimension of Housing Inequalities in the New Era of Liberalization: A Case Study in Ankara
Akpınar, Figen (2008-1-1)
Ekonominin küresel yeniden yapılanmasının kentin yerel coğrafyasına iki tür etkisinden söz edebilir. Birincisi, tabakalaşma örüntüsünün değişmesidir. Bir tarafta finans sektörü ve ihtisaslaşmış hizmetlerde çalışan üst-düzey profesyonellerden oluşan yeni bir tabaka ortaya çıkmaktadır. Bunu izleyen ise, niteliksiz işgücü talep eden işlerdeki artıştır. Yeni dönemin bir özelliği olarak kabul edilen eşitsizlik, kendisini hem boyut olarak, hem de sosyal ve mekânsal farklılaşmalar biçiminde göstermektedir. Toplums...
Yeni Dünya Düzeninde Çözülen Kentler karşısında Kamusal Alan Odaklı Kentsel Tasarım
Bilsel, Fatma Cânâ (2004-05-28)
Yeni Nesil Annelik: Etkinlik Annelerinin Instagram Vasıtası ile Ürettiği Pratikler
Özçelik, Ayşegül; Beikzadeh, Atefeh; Töre Yargın, Gülşen (null; 2019-09-10)
Yeni Ulaştırma Teknolojisi Olarak Sürücüsüz (Otonom) Araçlar ve Kamu Politikaları
Yavuz, Nilay (Gazi Yayın Dağıtım, 2020-02-01)
Yeni Gelecekte Kentler ve Bölgeler: Değişen dinamikler, yeni sorunlar, değişim ve dönüşümün sunduğu fırsatlar
Yıldırım, Göksun; Aydın, Neşe; Karakayacı, Özer; Fındıklar Ülkü, Çiğdem; Karkın, Kübra; Gündüz, Elif; Levend, Sinan; Öncel, Hale; Sağ, Mehmet Akif; Çakır, Bilge; Gürçay, Melih; Memlük Çobanoğlu, Nihan Oya; Özdemir Sarı, Burcu; Özüduru, Burcu; Polat, Erkan; Ülkenli, Zeki Kamil (Akıncı Ofset, 2021-12-01)
Bugün kentler ve bölgeler tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik, toplumsal, ekolojik ve siyasal krizlerin neden olduğu dar boğazlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Savaşlar, göçler, ekonomik krizler, iklim değişikliği ve afetler ile salgın hastalıklar yakın döneme iz bırakan gelişmelerdir. Üretilen yanıtların hem geçmişten aktarılan ve hem de yeni ortaya çıkan sorunlara köklü çözüm üretmede yeterli olamadığı koşullarda sorunlar da çeşitlenmekte, derinleşmekte ve karmaşıklaşmakta, geleceğin nasıl şekillenec...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Yeni Öğretim Yılında Üniversiteleri Bekleyen Sorunlar,” Öğretmen Dünyası, pp. 18–20, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76138.