Kalibre Edilmiş Manifoldlarda Potansiyel Teorisi

2014-08-29
Harvey ve Lawson tarafından kompleks manifoldlardaki potansiyel teorinin kalibre edilmiş manifoldlara genellemesi, bu tür özel manifoldların yapısını anlamakta yeni teknikler kazandırdı. Bunlardan biri de bu tür manifoldlarda bulunan, tamamiyle reel altmanifoldların benzer özelliklerini taşıyan ve -konveks bölge oluşturmakta kullanılan -özgür altmanifoldlardır. Yönlendirilebilir manifoldların özel dolanıma sahip kalibre edilmiş manifoldlara olan gömmelerinin Gauss gönderimlerini çalışarak -özgür altmanifoldların topolojisi hakkında önemli sonuçlar elde ettik. Bu konuşmamda kalibre edilmiş manifoldlar hakkında genel bir bilgi verdikten sonra G2 ya da Spin(7) dolanıma sahip kalibre edilmiş manifoldlardaki -özgür altmanifoldların varlığı ve topolojisi hakkındaki yeni sonuçlardan bahsedeceğim.
27. Ulusal Matematik Sempozyumu, 2014

Suggestions

Kapanma halindeki hidrolik kapaklarda hidrodinamik yükler
Dündar, Onur; Aydın, İsmail; Telci, T. İlker(2003)
Kapanma halindeki hidrolik kapaklarda etkiyen hidrodinamik yükler, hidrolik modeller üzerinde deneysel olarak incelenmiş ve deneylerden elde edilen veriler değerlendirilerek bir matematik rnodel geliştirilmiştir. Alık-cebri boru arasında konumlandırılmış bir kapağın, kapanması sırasında neden olduğu zamana bağımlı akım, tek boyutlu integral enerji ve integral süreklilik denklemlerinin birlikte sayısal çözümü yoluyla modellenmiştir. Matematik model, hidrolik modelden elde edilen yük kayıp katsayılarından fay...
Integrable nonautonomous KdV systems
Turhan, Refik; Karasu, Atalay; Department of Physics (2002)
Multi-component Korteweg-de Vries (KdV) type of nonautonomous systems in (1+1) dimensions are classified for integrability via existence of a recursion op erator having a certain general form. Integrability conditions are obtained for sys tems with arbitrary number of components. From these conditions two-component integrable systems are explicitly obtained. All the found integrable two-component nonautonomous systems are investigated for their transformability to autonomous systems.
Use of carbon/epoxy towpregs during dry filament winding of composite flat specimens and pressure vessels
Ökten, Yiğit Kemal; Kaynak, Cevdet; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-6-28)
The main purpose of this thesis is to evaluate the effects of certain processing parameters on the performance of carbon/epoxy towpreg wound composite structures. For this purpose, composite sample productions and their evaluations were conducted in two steps. In the first step, dry winding of carbon/epoxy towpregs was used for the production of flat composite plates. Their evaluation was performed by rheological analysis, interlaminar shear tests and unidirectional tensile tests. In the second step, towpre...
Çift Fazlı Çeliklerin Şekillendirilmesi Sırasındaki Hasar Oluşumunun İncelenmesi
Efe, Mert; Şimşir, Caner(2020-01-15)
Bu projede, çift fazlı çeliklerin sekillendirilmesi esnasındaki hasar olusumunu daha dogru ve ayrıntılı bir biçimde analiz etmek amaçlanmıstır. Sekillendirme islemlerinde olusan yüksek sıcaklık ve gerinim hızlarında hasarın daha fazla olacagı hipotezinden yola çıkılarak, bu kosullar altında hasar parametreleri incelenmistir. Esneklik katsayısının hassas bir biçimde ölçülememesinden kaynaklı hasar parametresindeki hata oranını minimuma indirilmistir. Hasar olusumu aynı zamanda mikro bosluk olusumu ile i...
Trigonometric series solution for analysis of composite laminated plates
Koç, Samet; Dağ, Serkan; Department of Mechanical Engineering (2023-1-27)
In this study, static bending and free vibrations of symmetric rectangular laminated composite plates are examined by using a new trigonometric series expansion technique and finite element analysis. Kirchhoff (Classical Laminated Plate) plate theory is applied in the analytical formulation of both bending and free vibration problems. Mid-plane displacement is expanded into a series of trigonometric shape functions, which allow exact satisfaction of the boundary conditions. In the case of static bending, ap...
Citation Formats
İ. Ünal, “Kalibre Edilmiş Manifoldlarda Potansiyel Teorisi,” presented at the 27. Ulusal Matematik Sempozyumu, 2014, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76195.