Lınguıst Lıst 15: Discourse Perspectives on English: Medieval to modern

2004-01-01

Suggestions

Kırmanciye Beleke: Understanding Alevi Geography in between Spaces of Longing and Belonging
Zırh, Besim Can (2017-01-01)
Gıyaseddin Jemshid El-Kashi And Stalactites
Özdural, Alpay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1990)
Giyaseddin Cemşid el-Kaşi'nin Miftah el-Hisab adlı kitabında sözünü mukarnas ölçeği mukarnasların karmaşık görünen geometrisini çözümlemekte anahtar görevi görebilir. Kitaptaki konuyla ilgili bölümün çevrisini ve analizini yapmadan önce el-Kaşi'yi daha derinlemesine incelemeyi gerekli gördük. Kaşan'da doğan el-Kaşi aynı kentte 1407-1416 yılları arasında astronomi ile ilgili dört risale yazar. Bu sıralarda Semerkand Uluğ Bey'in önderliğinde yoğun bir bilim etkinliğine sahne olmaktadır. Uluğ Bey 1420 yılında ...
Bıoethanol Productıon By Usıng Hazelnut Byproducts
Çekmecelioğlu, Deniz(2012-12-31)
Aim:Hazelnut by-products can be one of the most important types of biomass, as it is an abundant, important agricultural and commercial material in Turkey. At present, two-thirds of the world production capacity of hazelnuts is provided by Turkey, with around 250 thousand tons of hazelnut shells per year produced in the Black- Sea region of Turkey alone. Proximate analysis indicates that hazelnut shells have 43.1% lignin, 27.5% hemicellulose, 24.7% cellulose, 3.4% alcohol-benzene extractives and 1.4% ash wh...
Kızılırmak Delta and Bird Sanctuary, World Heritage Nomination Dossier to UNESCO (for inscription into the World Heritage list)
Kaya, Zeki (2018-01-01)
Olayın Odağı olarak Estetik Görü (Aesthetic Intuition as the Locus of Event)
Özbey, Ekrem Övünç (2018-07-07)
Citation Formats
M. J. M. Sönmez, Lınguıst Lıst 15: Discourse Perspectives on English: Medieval to modern. 2004.