Matematik performansında 4. sınıftan 8. sınıfa olan değişimler: TIMSS Türkiye verilerinin başarı ve bilişsel derinlik açısından incelenmesi

2017-05-17

Suggestions

An investigation of seventh grade students’ understanding of negative integers via mathematics history-based model-eliciting activities
Ay, Büşr; Sevinç, Şerife; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2019)
The main purpose of the study was to investigate the role of mathematics historybased model-eliciting activities (MEAs) on seventh grade students’ understanding of negative integers. The study was conducted in one public middle school in Istanbul, in the Fall semester of 2018-2019 academic year. A qualitative educational case study design was employed with 29 seventh grade students. A set of integer questions were implemented twice to the participant students as an initial and a follow-up assessment. After ...
A structural equation model examining the relationships among mathematics achievement, attitudes toward statistics, and statistics outcomes
Emmioğlu, Esma; Ok, Ahmet; Çapa Aydın, Yeşim; Department of Educational Sciences (2011)
The purpose of the current study was to investigate the structural relationships among self-reported mathematics achievement, attitudes toward statistics, and statistics outcomes by testing a structural model. The current study utilized a survey design. The participants of study consisted of 247 undergraduate and graduate students enrolled in statistics courses in a university in Turkey. The participants were from different disciplines such as engineering, education, and economics. The Turkish version of th...
Matematik eğitiminde teoriler
Kertil, Mahmut; Çetinkaya, Bülent; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çakıroğlu, Erdinç (2016-01-01)
Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası
Fulya, Ulutaş; Ubuz, Behiye (2008-05-01)
Bu çalışmanın amacı, 2000–2006 yılları arasında Eğitim Araştırmaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlköğretim Online E-Dergi ve TED Eğitim ve Bilim Dergisi’nde matematik eğitimi alanında yayınlanan çalışmaları inceleyerek, Türkiye’de matematik eğitimi araştırmalarının genel durumuyla ilgili bir çerçeve çizmektir. Çalışmada toplam 129 makale incelenmiştir. Elde edilen bulgular, yedi yılda matematik eğitiminde yapılan çalışmaların çoğunluğunun örneklem bazında ilköğretim öğrenciler...
Matematik ve oyun
Sevinç, Şerife (null; 2006-09-06)
Citation Formats
K. Çelikdemir, G. Kaplan Can, I. İşler Baykal, and E. Çakıroğlu, “Matematik performansında 4. sınıftan 8. sınıfa olan değişimler: TIMSS Türkiye verilerinin başarı ve bilişsel derinlik açısından incelenmesi,” presented at the TÜRKBİLMAT, 2017, Afyon, Turkey, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76392.